Betalingstermijn factuur van 60 naar 30 dagen

13 oktober 2017 | Door redactie

De regels over de betalingstermijn van facturen zijn per 1 juli gewijzigd. Facturen van mkb-ondernemingen moeten nu altijd binnen 60 dagen worden betaald door grote ondernemingen. In aanvulling hierop is er in het regeerakkoord een betalingstermijn van 30 dagen aangegeven. Deze termijn geldt alleen voor overheidsorganisaties.

De Rijksoverheid moet volgens het regeerakkoord facturen altijd binnen 30 dagen betalen. De overheid wil ondernemingen en semi-overheden stimuleren om deze betalingstermijn ook te volgen. Dit betekent dat facturen (tool) door deze organisaties binnen een kortere tijd moeten worden voldaan, want de standaardtermijn voor het betalen van facturen van mkb-ondernemingen ligt nu voor grote ondernemingen nog op 60 dagen. Onder semi-overheidsorganisaties vallen organisaties die een publieke taak uitoefenen. Voorbeelden zijn woningcorporaties, de zorgsector, de onderwijssector en openbaar vervoersorganisaties.

De betalingstermijnen op een rijtje

In aanvulling op de nieuwe betalingstermijn voor (semi-)overheidsorganisaties wil het nieuwe kabinet organisaties en andere (semi-)overheden stimuleren om de betalingstermijn te vervangen door de kortere betalingstermijn van 30 dagen. De regels voor het betalen van facturen staan in de Wet uiterste betalingstermijn mkb-facturen. Rendement.nl heeft in de infographic Betalingstermijn mkb-facturen (tool) alle betalingstermijnen op een rijtje gezet.