Deurwaardersruzie over oneerlijke concurrentie voor tuchtrechter

30 april 2018 | Door redactie

Deurwaardersbelangen.nu, een organisatie die 30% van de deurwaarderskantoren in Nederland vertegenwoordigt, sleept 18 collega's van de deurwaarderskantoren LAVG en Van Arkel voor de tuchtrechter. De zaak gaat over de banden tussen de twee kantoren en een opdrachtgever, DAS Holding. DAS blijkt ook mede-eigenaar te zijn van de bedrijven.

In jaarverslagen van rechtshulpverzekeraar DAS staat beschreven hoe DAS-Incasso opdrachten geeft aan de twee deurwaarderskantoren waar de DAS-holding zelf aandelen in heeft. Relatief grote kantoren, waar volgens de ledenlijst van de Koninklijke Beroepsgroep voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 19 deurwaarders aan zijn verbonden. Dat zij opdrachten aannemen van DAS, is een overtreding van de onafhankelijkheidsregels van de KBvG vindt Deurwaardersbelangen.nu.

Klanten blijven weg door hogere kosten

Veel deurwaarders hebben het financieel moeilijk. Doordat de griffiekosten zijn gestegen halen schuldeisers minder snel vonnissen bij de rechter waarmee deurwaarders aan de slag kunnen. Voor veel mkb’ers wegen de kosten niet meer op tegen het op te eisen bedrag. Voor een openstaande rekening vanaf € 500 betalen organisaties € 474 aan griffierechten. Tel daar nog proceskosten bij op – al liggen die bedragen gemiddeld slechts rond de € 20 –  en het loont al niet meer om juridische stappen te ondernemen. Zeker niet als niet duidelijk is of de zaak gewonnen wordt. 

Marktwerking zorgt voor meer concurrentie

Ook is door marktwerking het werkterrein van deurwaarders vergroot. Deurwaarders zijn niet langer regionaal beschermd en werken nu landelijk. Hierdoor neemt de concurrentie toe en staan de prijzen onder druk. Incassobureaus kunnen dan uitkomst bieden. Kantoorkosten kunnen worden gedeeld en incassobureaus spelen vorderingen makkelijk door naar een deurwaarder.

Incassobureaus zijn ook ondernemers                                   

Voor incassobureaus (tool) is het interessant om mede-eigenaar te zijn van een deurwaarderskantoor. Op die manier kunnen ze verdienen aan de opdrachten die ze zelf aan de deurwaarder verstrekken. Tegelijk staat die deurwaarder onder druk om een hoge omloopsnelheid te halen, waardoor de belangen van de schuldenaar niet altijd behartigd kunnen worden. Dat kan betekenen dat ze sneller beslag leggen, in plaats van een voor de schuldenaar billijke betalingsregeling te treffen.