Incassotraject voor verbetering vatbaar

13 november 2015 | Door redactie

Incassotrajecten moeten anders. Hierover zijn de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie het eens naar aanleiding van verbetervoorstellen van de Consumentenbond. Zij gaan daarom aan de slag met een wetsvoorstel om buitengerechtelijke incassotrajecten te verbeteren.

Uw bv kan ook bij goed debiteurenbeheer  te maken krijgen met klanten die hun openstaande facturen maar niet betalen. Om een financiële strop te voorkomen, ontkomt u er niet altijd aan een incassobureau in te schakelen (tool). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft – onder andere naar aanleiding van klachten van consumenten en berichten in de media – onderzoek gedaan naar de handelwijze bij buitengerechtelijke incassotrajecten (tools). Uit dit onderzoek komen drie problemen naar voren:

  • Consumenten worden steeds vaker aangemaand om vorderingen te voldoen waarvoor zij geen akkoord hebben gegeven of die zijn verjaard.
  • De facturen van incassobureaus zijn vaak niet duidelijk genoeg.
  • Incassobureaus gaan hun bevoegdheden steeds vaker te buiten om consumenten te bewegen om vorderingen te voldoen.

Maatregelen om incassotrajecten te verbeteren

De Consumentenbond heeft onlangs vaart gezet achter de versterking van de van toepassing zijnde regelgeving, door het ‘verbeterplan incasso’ aan de Tweede Kamer voor te leggen. In dit plan zijn een aantal maatregelen opgenomen, waaronder het verminderen van het minimumbedrag van buitengerechtelijke incassokosten van € 40 naar € 15. De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie hebben in reactie op dit plan laten weten dat zij een wetsvoorstel opstellen om buitengerechtelijke incassotrajecten te verbeteren.