Voor mkb’er is gang naar gerechtsdeurwaarder te duur

9 februari 2018 | Door redactie

Steeds minder mkb’ers zetten de stap naar de gerechtsdeurwaarder. De kosten voor de griffierechten en procesgang wegen niet meer op tegen het op te eisen bedrag dat bij een wanbetaler openstaat. MKB-Nederland, deurwaarders en advocaten trekken aan de bel.

Met alleen het betalen van de griffierechten is de zaak nog niet beklonken. Er moeten ook proceskosten worden betaald om via gerechtsdeurwaarders (tools) de dubieuze debiteuren (tool) van organisaties over de streep te trekken. Voor een openstaande rekening vanaf € 500 betalen organisaties € 474 aan griffierechten. Tel daar nog proceskosten bij op – al liggen die bedragen gemiddeld slechts rond de € 20 –  en het loont al niet meer om juridische stappen te ondernemen. Zeker niet als niet duidelijk is of de zaak gewonnen wordt. Daarbij komt dat proceskosten ook niet te verhalen zijn op debiteuren die al met een schuld zitten. Dit kan wanbetaling uitlokken. MKB-Nederland, deurwaarders en advocaten roepen op de griffierechten weer terug te brengen naar € 117 voor vorderingen die niet hoger zijn dan € 5000, zoals vóór de nieuwe wet uit 2011 het geval was.

Aantal gerechtsdeurwaarders neemt af

Eerder al waren er Kamervragen gesteld over de tarieven van gerechtsdeurwaarders. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) kreeg de opdracht deze tarieven te onderzoeken. Hierbij ging het specifiek om de opbouw van het bedrag voor een Basisregistratie Personen (BRP)-bevraging aan een debiteur. Nu de griffiekosten naar verhouding de pan uit rijzen, signaleert de KBvG een omzetdaling. Het aantal dagvaardingen (tool) is sinds 2011 met 40% gedaald. Afgelopen jaar was de daling zelfs 17%. Het aantal bij de KBvG ingeschreven gerechtsdeurwaarders was vijf jaar geleden nog 962. Dat aantal is inmiddels teruggelopen naar 796. Het werk van de deurwaarder is ook veranderd: er vindt veel meer gesprek plaats met debiteuren (tool) en dagvaarding blijft uit, mede dankzij de hoge griffierechten.