Dga draagt kosten na-indexatie van pensioen

26 oktober 2015 | Door redactie

Betaalt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) de kosten voor de indexatie van het pensioen zelf, dan kan de bv die kosten niet ten laste van de winst brengen. De Hoge Raad heeft dit recent aangegeven in arrest waarbij de pensioenverplichting werd overgedragen aan een andere bv.

Een bv was in cassatie gegaan tegen een uitspraak van Gerechtshof Den Haag. De bv had de pensioenregeling van de dga overgedragen aan een andere bv. De pensioenregeling moest nog geïndexeerd worden (na-indexatie) en de kosten hiervoor maakten deel uit van de overnamevergoeding voor de pensioenverplichting. Helaas voor de bv vond de inspecteur dat de kosten voor de na-indexatie niet aftrekbaar waren. De bv stapte hierop naar de rechter, maar ving steeds bot. Ook de advocaat-generaal concludeerde dat de aftrek niet was toegestaan.

Kosten na-indexatie niet aftrekbaar

Volgens de Hoge Raad had het gerechtshof terecht geoordeeld dat de kosten voor de na-indexatie niet aftrekbaar waren. Dit kwam omdat de overdragende bv de kosten voor de na-indexatie op de dga had verhaald. Aangezien de dga de kosten voor de na-indexatie had gedragen, konden deze dus niet ten laste van de winst van de bv komen.

Pensioen in eigen beheer helemaal afschaffen

Veel dga’s zitten met hun pensioen in eigen beheer in de maag. Niet voor niets wil de staatssecretaris van Financiën onderzoeken of het dga-pensioen helemaal afgeschaft kan worden. De bovengenoemde rechtszaak laat zien dat het overdragen van de pensioenverplichting aan een derde partij geen eenvoudige zaak is. Zaken zoals de na-indexatie of het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van de pensioenpot zorgen ervoor dat een bv een hoge prijs moet betalen om de pensioenverplichting over te dragen. Dit arrest laat zien dat de kosten die de bv hiervoor maakt, niet zomaar ten laste van de winst kunnen komen.
Hoge Raad, 16 oktober 2015, ECLI (verkort): 3079