Fiscale voordelen dga-pensioen lopen op hun eind

De tijd begint te dringen voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die nog fiscaal voordelig stappen willen zetten met hun pensioen in eigen beheer. Vanaf 2020 vervallen die voordelen namelijk. Intussen is ook duidelijk hoe de Belgische fiscus omgaat met dga's die hun pensioenpotje omzetten of afkopen.

28 oktober 2019 | Door redactie

Veel dga’s hebben de afgelopen jaren pensioen opgebouwd binnen hun bv. Maar sinds medio 2017 heeft het kabinet een streep gezet door de verdere opbouw van dat pensioen in eigen beheer. Daardoor resten dga’s nog drie keuzes voor hun pensioenpotje: laten staan zonder verdere opbouw, fiscaal voordelig afkopen of omzetten naar een zogeheten oudedagsverplichting (ODV). Die ODV mag de dga nog jaarlijks ‘oprenten’. De voorziening keert het bedrag na de pensioenleeftijd in 20 gelijke delen uit.

Belastingkorting op afkoop daalt

Om te dga’s te verleiden om mee te werken aan de ‘uitfasering’ van hun pensioenpotjes heeft het kabinet wat belastingvoordelen in stelling gebracht. Bij het afkopen of omzetten krijgen dga’s een belastingkorting. In 2017 was die het hoogst, met 34,5%. Dat liep af naar 25% vorig jaar en naar 19,5% dit jaar.
Vanaf volgend jaar vindt het kabinet het dus welletjes met die verleidingstactieken. Dga’s hebben dus nog pakweg twee maanden om in actie te komen. Zij kunnen hun keuze doorgeven aan de Belastingdienst met een speciaal formulier. Belangrijk is dat een (ex-)partner dat formulier ook moet ondertekenen.

Belgen geven dga’s meer duidelijkheid

Een bijzondere situatie geldt voor Nederlandse dga’s die in België wonen, maar bij een Nederlandse bv een pensioen in eigen beheer hebben staan. Lang was onduidelijk hoe de Belgische fiscus die dga-pensioenen zou gaan belasten. Wat de afkoop betreft kwam hierover al eerder duidelijkheid, al was dat misschien niet het antwoord waar de dga’s op gehoopt hadden. Voor deze groep is het pensioen dat overblijft na de belastingkorting niet belast, maar het bedrag van de korting wél.
In een circulaire van 18 oktober 2019 hebben de Belgen dit nog eens bevestigd en ook meer duidelijkheid gegeven over de behandeling van de ODV. België zal bij de omzetting in een ODV geen belasting heffen. De uitkeringen van de ODV zijn wél in België belast.

ODV omzetten in een lijfrente

Als de dga de ODV gebruikt om een lijfrente aan te kopen werkt het net anders. Zijn de uitkeringen van de lijfrente meer dan € 25.000 per jaar, dan ligt de heffingsbevoegdheid bij Nederland. Onder dat bedrag moeten de dga’s in België afrekenen met de fiscus. Bij ‘bevroren’ pensioenpotjes zijn de uitkeringen daaruit in België belast, blijkt uit de circulaire.