Informatieplicht dga-pensioen nog onduidelijk

31 oktober 2016 | Door redactie

Dga’s die hun pensioen in eigen beheer willen afkopen, hebben hiervoor een informatieplicht richting de fiscus. Hoewel het wetsvoorstel hiervoor op 1 januari 2017 in moet gaan, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de details hierover nog steeds niet uitgewerkt. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

De staatssecretaris heeft op Prinsjesdag het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit dit wetsvoorstel blijkt dat een dga die zijn pensioen in eigen beheer met de aangeboden korting wil afkopen, informatie moet aanleveren bij de fiscus. Hoe deze informatieplicht er uit komt te zien, zou hij nog uitwerken via een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB). Tijdens het debat over het wetsvoorstel vroegen verschillende partijen daarom naar de stand van zaken rondom deze informatieplicht. Uit de antwoorden op de Kamervragen blijkt nu dat de AmvB nog altijd niet klaar is. Wel wist de staatssecretaris te melden dat uit de informatievoorziening naar de fiscus toe in ieder geval moet blijken dat de partner ook toestemming heeft gegeven voor de afkoop.

Geen schenking bij verdeling met partner

Bij de beantwoording (pdf) van de vragen heeft de staatssecretaris verder bevestigd dat de Successiewet niet wordt aangepast voor de uitfasering van het dga-pensioen. Verschillende partijen waren bang dat deze belasting bij schenking in beeld zou kunnen komen als de dga het pensioen afkoopt en zijn partner compenseert voor het eveneens afkopen van het partnerpensioen. De staatssecretaris wil de Successiewet hiervoor niet aanpassen, omdat hij meent dat het niet nodig is. Volgens hem zal er geen sprake zijn van een schenking als de dga zijn partner op een passende manier compenseert voor het verlies aan pensioenrechten.