Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten

10 oktober 2017 | Door redactie

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord lovende woorden voor ondernemers. De ‘motor van onze economie’, ‘van onschatbare waarde’, dat soort teksten. Om die woorden kracht bij te zetten wordt er ook een rits maatregelen genomen.

In het regeerakkoord van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is één van de rode draden dat ondernemers in ons land ‘meer ruimte’ moeten krijgen. Dat voornemen van de vier partijen voor de komende regeerperiode werkt op een aantal verschillende terreinen door. Hieronder een greep uit de maatregelen:

  • De ‘mkb-toets’ bij nieuwe wetgeving komt er. Dit wil zeggen dat er altijd extra gekeken wordt of nieuwe wetten niet onevenredig zwaar drukken op kleinere ondernemingen.
  • Ondernemingen met minder dan 25 werknemers hoeven zieke werknemers nog maar één jaar loon door te betalen, in plaats van twee.
  • Ondernemers moeten de administratieve lasten en de kosten voor toezicht zien dalen doordat ‘diverse inspecties beter gaan samenwerken’. Dat moet ook leiden tot betere handhaving.
  • Het mkb moet makkelijker kunnen meedingen met aanbestedingen van overheden.
  • In het regeerakkoord belooft het nieuwe kabinet: ‘de Rijksoverheid betaalt altijd binnen 30 dagen en stimuleert bedrijven en andere (semi-)overheden het betaalgedrag overeenkomstig te verbeteren’.
  • Om oneerlijke concurrentie te voorkomen tussen ondernemers en overheden die ‘ondernemertje spelen’ wordt de zogeheten algemeenbelangbepaling in de Wet Markt en Overheid aangescherpt.
  • De positie van franchisenemers moet verder versterkt worden.
  • Samenwerking in de land- en tuinbouw wordt expliciet toegestaan in de mededingingswet. Het kabinet wil zo 'ongelijke machtsverhoudingen in de keten compenseren', waarschijnlijk doelend op bijvoorbeeld de verhouding tussen een individuele landbouwer en een grote inkooporganisatie van supermarkten.
  • Waakhond ACM (Autoriteit Consument en Markt) krijgt een speciaal team dat onderzoek doet naar mededinging in de digitale wereld. Dat moet gaan optreden tegen ‘misbruik van marktmacht door dominante spelers in de interneteconomie’. Daarbij doemen meteen beelden op van actie tegen bedrijven als Google en Facebook, maar dit misbruik is in het regeerakkoord niet nader omschreven.

Wijziging in regeling gebruikelijk loon?

Mogelijk komen er ook nog wijzigingen in het zogeheten gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). Dat is het jaarloon dat een dga in principe moet krijgen van de bv, om zo te voorkomen dat hij een onrealistisch laag loon krijgt om op die manier inkomstenbelasting te besparen. Dit jaar is dat bedrag op € 45.000 gezet.
In het regeerakkoord is de zinsnede opgenomen dat het kabinet de evaluatie van de huidige regeling nog afwacht en daarna zal bekijken of de regeling aangepast moet worden.

Bijlagen bij dit bericht

Heffingen voor ondernemers
E-learning | VideoCollege 21 minuten