Aanbestedingen

Bij een aanbesteding vergelijkt een (semi-)overheidsinstantie de offertes van deelnemende ondernemers en besteedt zij de opdracht uit aan één van de (externe) partijen. Het doel is om marktwerking te bevorderen en vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, om tot een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding voor overheden te komen. Het kan gaan om het ontwerp en/of de uitvoering van bijvoorbeeld een gebouw, de aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten of andere opdrachten voor de overheid. Een combinatie van deze opdrachten is ook mogelijk. Een aanbestedingsprocedure vindt meestal in drie fasen plaats: de aankondigingsfase, de inschrijvingsfase en de gunningsfase.

 

Infographics

Concurrentie van de overheid

Aanbestedingen Publicatiedatum 31-07-2019

Het is veel ondernemers een doorn in het oog: oneerlijke concurrentie van overheidsorganisaties. De Wet markt en overheid probeert daar paal en perk aan te stellen met...

Aanbestedingen

Aanbestedingen Publicatiedatum 30-07-2019

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in via aanbestedingen. Bedrijven morren geregeld dat het nog altijd te ingewikkeld is om mee te dingen...