Kosten na-indexatie definitief niet aftrekbaar

21 oktober 2015 | Door redactie

De Hoge Raad heeft bepaald dat als u uw pensioen in eigen beheer overdraagt aan een andere bv, de eventuele kosten voor een na-indexatie niet ten laste gebracht mogen worden van de winst als u hier als dga zelf voor heeft betaald. Het arrest kan het overdragen van uw pensioenregeling tot een kostbare zaak maken.

Een bv was in cassatie gegaan tegen een uitspraak van Gerechtshof Den Haag. De bv had de pensioenregeling van de dga overgedragen aan een andere bv. De pensioenregeling moest nog geïndexeerd worden (na-indexatie) en de kosten hiervoor maakten deel uit van de overnamevergoeding voor de pensioenverplichting. Helaas voor de bv vond de inspecteur dat de kosten voor de na-indexatie niet aftrekbaar waren. De bv stapte hierop naar de rechter, maar ving steeds bot. Ook de advocaat-generaal concludeerde dat de aftrek niet was toegestaan.

Na-indexatie alleen aftrekbaar na eigen bijdrage

Volgens de Hoge Raad had het gerechtshof terecht geoordeeld dat de kosten voor de na-indexatie niet aftrekbaar waren. Dit kwam omdat de overdragende bv de kosten voor de na-indexatie op de dga had verhaald. Aangezien de dga de kosten voor de na-indexatie had gedragen, konden deze dus niet ten laste komen van de winst van de bv.

Overdragen pensioenverplichting is kostbaar

Veel dga’s zitten met hun pensioen in eigen beheer in de maag. Niet voor niets wil de staatssecretaris van Financiën onderzoeken of het dga-pensioen helemaal afgeschaft kan worden. De bovengenoemde rechtszaak laat zien dat het overdragen van de pensioenverplichting aan een derde partij geen eenvoudige zaak is. Zaken zoals de na-indexatie of het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van de pensioenpot zorgen ervoor dat uw bv een hoge prijs moet betalen om de pensioenverplichting over te dragen. Dit arrest laat zien dat de kosten die uw bv hiervoor maakt, niet zomaar ten laste van de winst kunnen vallen.
Hoge Raad, 16 oktober 2015, ECLI (verkort): 3079