Laat accountant niet knutselen aan uw pensioen

1 juni 2015 | Door redactie

Als u uw pensioen in eigen beheer aan laat passen door uw accountant (zoals in de praktijk vaak voorkomt), moet u hier goede afspraken over maken. Bij conflicten kunt u uw accountant namelijk niet zomaar aanspreken op zijn zorgplicht, zo blijkt uit een opmerkelijke uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven

In deze zaak draaide het om een dga met een pensioen in eigen beheer. De oorspronkelijke pensioenregeling was in samenspraak met een pensioenadviseur opgezet. De regeling was deels in eigen beheer en deels extern verzekerd. De accountant van de bv deed het onderhoud van de pensioenregeling: hij paste de regeling aan de nieuwe fiscale regels aan en was bovendien verantwoordelijk voor de waardering van de pensioentoezegging.

Pensioenadvies niet expliciet in opdrachtovereenkomst

In 2009 bleek de dga ongeneeslijk ziek. Hij kwam in 2010 te overlijden. Dit had nadelige gevolgen voor de erfgenamen van de dga. Zij daagden de accountant voor de rechter en stelden dat de accountant tekort was geschoten in zijn zorgplicht. De accountant wist in 2009 namelijk al dat de dga voortijdig zou overlijden en had daarom moeten adviseren dat de pensioenregeling versoberd moest worden of anderzijds aangepast. Volgens de accountant kon hij niet aangesproken worden op zijn zorgplicht. In de opdrachtovereenkomst stond advisering over pensioen niet expliciet vermeld. Hij had daarom niet de plicht om de adviseren over een eventueel nadelige consequentie van de regeling.

Aanpassing aan fiscale kaders is geen advisering

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde ten gunste van de accountant. Het College stelde dat het aanpassen van de pensioenregeling aan nieuwe fiscale regelgeving nog geen pensioenadvisering behelst. De opdrachtovereenkomst sprak weliswaar van advisering over fiscale aangelegenheden, maar advies over de aanpassing van de pensioenvoorziening viel daar niet onder. Dat de accountant met de dga overlegd had over de noodzakelijke fiscale aanpassing, was nog geen pensioenadvisering. De accountant kon dus niet op zijn zorgplicht als accountant worden aangesproken. 

Schakel altijd pensioenadviseur in

In de praktijk komt het vaak voor dat u met de accountant spreekt over uw pensioen in eigen beheer. Dit pensioen is immers een post op de balans van uw bv. Gezien de huidige problematiek rondom het pensioen in eigen beheer, is het niet ondenkbaar dat u bij de accountant advies inwint over uw oudedagsvoorziening. De bovenstaande zaak laat echter zien dat dit niet zonder gevaren is. Waarschijnlijk doet u er verstandiger aan om een gespecialiseerde pensioenadviseur in de arm te nemen.
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16 april 2015, ECLI (verkort): 122