Pensioen telt niet mee voor gebruikelijk loon

16 januari 2017 | Door redactie

Een pensioeninkomen van de eigen bv telt niet mee bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon. Een pensioenuitkering is geen vergoeding voor de werkzaamheden van de dga en hangt dus niet samen met het gebruikelijk loon.

In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant draaide het om een directeur-grootaandeelhouder (dga) die al pensioen van zijn bv ontving terwijl hij ook gewoon doorwerkte. Voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, was zijn gebruikelijk loon € 60.000 per jaar. Vanaf de pensioendatum ontving hij zo’n € 30.000 per jaar aan pensioen van zijn bv. Hij verlaagde zijn salaris daarom ook, zodat hij in totaal weer op € 60.000 uitkwam. De fiscus ging hier echter niet mee akkoord en legde een naheffingsaanslag op wegens een te laag gebruikelijk loon. De dga stapte hierop naar de rechter.

Gebruikelijk loon is voor tegenwoordige dienstbetrekking

Daar stelde de dga dat zijn totale inkomsten inclusief het pensioen voldeden aan de eisen voor zijn gebruikelijk loon (tool). Het ging wat hem betreft immers om het inkomen dat hij ontving van zijn bv. De inspecteur voerde echter aan dat een pensioenuitkering hier onder valt. De rechter was het met de fiscus eens. Het loon van de dga moet gebruikelijk zijn voor de werkzaamheden die hij verricht. Een pensioenuitkering is geen vergoeding voor de huidige werkzaamheden. De inspecteur hoefde dus geen rekening te houden met het ontvangen pensioen bij de correctie van het gebruikelijk loon.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 augustus 2016, ECLI (verkort): 5659