Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De dga heeft een complexe fiscale en arbeidsrechtelijke positie. Er is sprake van een dga als een persoon werkt voor een bv waarvan hij 5% of meer van de aandelen heeft. In de praktijk is de dga vaak de enige aandeelhouder en bestuurder van zijn bv. Dit betekent niet dat hij zelf mag bepalen hoeveel loon hij zichzelf uitbetaalt. De dga valt namelijk onder de gebruikelijkloonregeling. Hij moet in principe evenveel belast loon aanhouden als een vergelijkbare werknemer zonder aanmerkelijk belang, maar altijd minimaal € 45.000. Een dga is een werknemer van zijn eigen bv maar voor de werknemersverzekeringen wordt hij niet als werknemer gezien. Om toch verzekerd te zijn voor ziekte en ongevallen, kan de dga zelf een verzekering afsluiten. 

 

Tools

Managementovereenkomst
Overeenkomsten

Infographics

De dga als extra garantie

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 31-07-2019

Om financiers over de streep te trekken om toch vooral zaken te doen, kan de dga extra zekerheid bieden. Door als dga privé borg te staan voor de schulden van...

Vraag en antwoord

Wanneer mag dga borg staan voor schulden eigen bv?
Met een borgstelling van de dga kan een bv extra zekerheid creëren voor de schuldeisers. Zo krijgt de bank bijvoorbeeld een (extra) zekerheid dat uw bv zal blijven voldoen aan de aflossings- en renteverplichtingen. Hierbij geldt dat u als dga zakelijk moet handelen met uw eigen onderneming.... Lees het hele antwoord