Voor einde jaar actie vereist voor dga-pensioen

3 november 2016 | Door redactie

De directeur-grootaandeelhouder (dga) moet zijn pensioenopbouw in eigen beheer nog dit jaar stopzetten met een besluit van de aandeelhoudersvergadering. De staatsecretaris van Financiën heeft deze en andere te nemen acties door de dga onlangs toegelicht.

De dga moet zijn pensioen in eigen beheer vanaf 1 januari 2017 gaan afkopen. In de nota die verschenen is naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (tool), geeft Wiebes antwoord op een aantal praktische vragen over de afkoop en/of omzetting. Veel van de door de dga te nemen acties moeten al voor het einde van het jaar verricht zijn. Zo moet de pensioenopbouw dus voor 1 januari 2017 worden stopgezet door een besluit van de aandeelhoudersvergadering. Dit moet ook echt voor 1 januari 2017 geschieden. Stopt de pensioenopbouw niet op die datum, dan is het volledig opgebouwde pensioenkapitaal belast, daarbovenop komt ook nog een revisierente van 20%.

Toestemming van partner nodig

Verder moet de dga de volgende acties niet vergeten:

  • De partner van de dga moet op het moment van afkoop schriftelijke toestemming hebben gegeven voor de afkoop. Hiertoe moet de partner een informatieformulier ondertekenen dat binnen één maand na afkoop of omzetting bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Dit geldt ook voor partners die op huwelijkse voorwaarden met de dga zijn getrouwd.
  • Ex-partners moeten ook toestemming verlenen als er geen conversie van de pensioenrechten is geweest.
  • Een bestaande externe pensioenaanspraak kan vanaf 1 januari 2017 niet meer worden overgedragen aan het eigenbeheerlichaam. Wil een dga deze aanspraak overdragen naar zijn eigen bv omdat hij bijvoorbeeld gebruik wil maken van de afkoopregeling, dan moet hij voor 1 januari 2017 een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij zijn pensioenverzekeraar.
  • Is er voor het pensioen in eigen beheer een kostenegalisatiereserve gevormd, dan moet deze voor uiterlijk 31 december 2016 zijn omgezet in een pensioentoezegging. Gebeurt dit niet op tijd, dan valt deze vrij in het resultaat van de bv.
  • Is het pensioen in eigen beheer in meerdere bv’s ondergebracht, dan kan het pensioen per bv worden omgezet of afgekocht.
  • De dga moet bij de afkoop altijd uitgaan van de fiscale balanswaarde, ook als er niet voldoende vermogen aanwezig is in de bv.