Wiebes: genoeg tijd dga voor afkopen pensioen

6 februari 2017 | Door redactie

Dga's met een pensioen in eigen beheer hebben voldoende tijd om dat geldpotje om te zetten of af te kopen. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris geeft daarmee antwoord op vragen van Kamerleden over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (tool). Het kabinet wil met die wet af van regelingen waarbij dga’s in hun eigen bv of in een pensioen-bv een voorziening opbouwen voor hun oude dag. Deze regelingen voor pensioen in eigen beheer (tools) moeten worden omgezet naar een pensioenverplichting, of worden afgekocht.

Staatssecretaris streeft naar invoering wet per 1 april 2017

Eind vorig jaar zou de Eerste Kamer al over de wet stemmen, maar Wiebes trok het wetsvoorstel toen op het laatste moment terug. Hij wilde nader onderzoek doen naar kritische kanttekeningen van pensioenexperts, die waarschuwden dat de regeling zou leiden tot een domper voor de schatkist.
Uiteindelijk bleek de soep niet zo heet gegeten te worden, maar Wiebes kwam wel met een zogeheten novelle om wat reparatiewerkzaamheden te verrichten. De staatssecretaris streeft ernaar om de wet alsnog te laten ingaan per 1 april 2017.
Inmiddels heeft Wiebes ook vragen van de Tweede Kamer beantwoord (pdf) over die novelle. Zo waren er onder meer zorgen over de kortere termijn die dga’s nu hebben om hun pensioenzaken goed te regelen, omdat de wet later ingaat. Volgens de staatssecretaris valt dat wel mee. Dga’s die in 2017 willen afkopen, zullen volgens hem zeer waarschijnlijk reeds met de voorbereidende handelingen hiervoor zijn begonnen en hebben nog steeds tot en met 31 december 2017 de gelegenheid om van het meest gunstige tarief gebruik te maken. Naar zijn mening is er voor de afronding hiervan na de inwerkingtreding dan ook voldoende tijd.

Coulancetermijn van drie maanden

Wiebes wijst er bovendien op dat er een coulancetermijn komt. Die duurt drie maanden en gaat in zodra de wet in werking is getreden. De staatssecretaris stuurde daarvoor ook een conceptbesluit (pdf) naar de Kamer. Die tijd kunnen dga’s gebruiken om te zorgen dat ze klaar zijn voor het omzetten of afkopen van hun pensioen in eigen beheer, zonder dat er straffen worden uitgedeeld.
Over de maatregelen krijgen alle dga’s nog een nieuwe versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst. Die brief wordt ook online gepubliceerd, onder meer hier.
De novelle van Wiebes wordt waarschijnlijk deze week besproken in de Tweede Kamer. Woensdag of donderdag zal er dan gestemd worden over het voorstel.