Kan ik als dga de bijtelling voor mijn bestelauto van de zaak voorkomen?

15 juni 2021

Als dga rijd ik in een bestelauto van de zaak. Kan ik de bijtelling voorkomen door een verbod op privégebruik?

Eén van de manieren voor een werknemer om aan de bijtelling te ontkomen is een verbod op privégebruik. Als de werkgever en werknemer dat verbodschriftelijk vastleggen en naleven, blijft de bijtelling achterwege zonder dat de werknemer een rittenadministratie hoeft bij te houden. De werkgever moet de naleving van het verbod wel controleren.

Geen controle op naleving privéverbod

Voor een dga is een verbod op privégebruik van de auto in de arbeidsovereenkomst echter niet voldoende om onder de bijtelling uit te komen. Daarvoor moet een reële controle op dat verbod plaatsvinden. Dit heeft de Hoge Raad een tijdje geleden bekrachtigd.

Hier ging het om een dga die met zijn bv overeengekomen was dat hij zijn auto van de zaak niet privé mocht gebruiken. De inspecteur vond echter het toezicht op de naleving van het privéverbod niet goed genoeg geregeld. De bv moest dat dus controleren, en dit betekende dat de dga toezicht op zichzelf moest houden.

De inspecteur vond dat de bv die controle door een derde had moeten laten uitvoeren. Dat was niet gebeurd, en daardoor kon de bv de naleving van het verbod niet aantonen. Het hof en de Hoge Raad stelden de inspecteur in het gelijk. De dga is werkgever en werknemer, en dat vereist een bijzondere vorm van toezicht op het verbod.

Hoge Raad, 16 maart 2018, ECLI (verkort): 350