Kan ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van € 2.400 toekennen?

16 april 2021

Klopt het dat ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van maximaal € 2.400 kan toekennen?

Als u in 2021 nog voldoende vrije ruimte over heeft, kan uw bv u onder de WKR inderdaad een belastingvrije bonus geven. In 2020 en 2021 is deze vrije ruimte in verband met de coronacrisis zelfs tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Uw bv kan dus dit jaar meer belastingvrij vergoeden. Boven de € 400.000 geldt een percentage van 1,18%.

Naast de eis dat de vergoeding maximaal 3% van de loonsom mag bedragen geldt de voorwaarde dat alle vergoedingen en vertrekkingen gebruikelijk moeten zijn. Dit betekent dat ze niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in soortgelijke situaties gebruikelijk is.

Door de Belastingdienst wordt aangenomen dat als de vergoeding/verstrekking aan een werknemer niet meer dan € 2.400 op jaarbasis bedraagt, deze vergoeding zonder nadere beoordeling als gebruikelijk kan worden aangemerkt. U mag dus– bij voldoende vrije ruimte – al bij een brutoloon van € 80.000 het bedrag van € 2.400 ontvangen zonder belastingheffing.

Extra tegemoetkoming

Naast een onbelaste bonus kan de bv u ook op een andere wijze extra tegemoetkomen. De extra ruimte kunt u bijvoorbeeld ook benutten voor thuiswerkfaciliteiten. Zo is een vergoeding van de kosten bij thuis werken niet gericht vrijgesteld of op nihil gewaardeerd. De vergoeding hiervan kunt u echter wel aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en ten laste brengen van uw vrije ruimte.

Dit antwoord is geschreven door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & Partners Belastingadviseurs te Heerlen.