Loon of dividend voor dga, wat is het voordeligst?

18 november 2021

Mijn bv kan mij als dga dividend uitkeren of meer salaris geven. Wat is fiscaal gezien de voordeligste weg?

Daarvoor moet u weten wat de ‘gecombineerde belastingdruk’ is. Bij een dividenduitkering is de winst eerst belast in de vennootschapsbelasting (VPB), en daarna betaalt u als dga nog belasting in box 2 van de inkomstenbelasting. Bij een hoger salaris moet u rekening houden met het tarief in box 1 van de inkomstenbelasting.

Veranderingen in belastingtarieven

Het kabinet heeft de afgelopen jaren flink gedraaid aan deze belastingknoppen. Het lage tarief in de VPB daalde van 16,5% in 2020 naar 15% in 2021. Bovendien geldt dit tarief langer. In 2020 vielen winsten tot € 200.000 in het lage tarief, maar die grens is voor 2021 gestegen naar € 245.000 en voor 2022 stelt het kabinet voor om daar € 395.000 van te maken (de nieuwe tarieven moeten nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer). Het tarief boven deze drempel stijgt in 2022 van 25% naar 25,8%. Tegelijkertijd is het tarief in box 2 omhooggegaan van 26,25% in 2020, naar 26,9% in 2021. Voor box 1 geldt dat het tarief juist zakt. Tot een inkomen van € 68.507 betaalt u 37,1% inkomstenbelasting in 2021 (2020: 37,35%). Daarboven is het tarief 49,5%. In 2022 zakt het tarief in de eerste schijf naar 37,07%. Dit geldt tot een inkomen van € 69.398.

Voorbeelden dividend of extra salaris

Dit alles leidt tot het onderstaande rekenvoorbeeld, waarbij de uitkering op € 75.000 is gezet. Wat het salaris betreft komt dat dus bovenop uw gebruikelijk loon, waarvoor het ‘standaardbedrag’ € 47.000 is in 2021. U valt daarmee dus altijd in het hoogste tarief van de inkomstenbelasting.

Dividenduitkering € 75.000        
  2019 2020 2021 2022
VPB (laag tarief) 19% 16,5% 15% 15%
Box 2 25% 26,25% 26,9% 26,9%
Gecombineerde belastingdruk: 39,25% 38,42% 37,87% 37,87%
         
Box 1 51,75% 49,5% 49,5% 49,5%
         
Dividenduitkering € 75.000        
  2019 2020 2021 2022
VPB (hoog tarief) 25% 25% 25% 25,8%
Box 2 25% 26,25% 26,9% 26,9%
Gecombineerde belastingdruk: 43,75% 44,69% 45,18% 45,76%
         
Box 1 51,75% 49,5% 49,5% 49,5%

In dit voorbeeld slaat de balans wat de belastingdruk betreft dus uit naar de ‘dividend-route’. Dat wordt anders bij een lagere uitkering. Stel dat de uitkering € 15.000 is. Tel dat op bij de € 47.000 van het gebruikelijk loon in 2021, en dan zit u met uw inkomen in box 1 nog steeds onder de grens van € 68.507 (en voor 2022 onder de nieuwe grens van € 69.398). Dat inkomen is het omslagpunt, daaronder geldt nog het lage tarief, daarboven het hoge tarief van 49,5%. In dat voorbeeld ziet de tabel er zo uit, en is extra salaris juist voordeliger:

Dividenduitkering € 15.000        
  2019 2020 2021 2022
Gecombineerde belastingdruk bij laag tarief VPB 39,25% 38,42% 37,87% 37,87%
Box 1 38,10% 37,35% 37,10% 37,07%
         
Gecombineerde belastingdruk bij hoog tarief VPB 43,75% 44,69% 45,18% 45,76%
Box 1 38,10% 37,35% 37,10% 37,07%

Wet pakt hoge schulden bij bv’s aan

In dit verband is het ook nog goed om even stil te staan bij de zogeheten Wet excessief lenen. Met die wet wil het kabinet hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv aanpakken. In het kort worden schulden van meer dan € 500.000 vanaf 2023 automatisch aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat valt dus in box 2, en dit tarief is verder gestegen in 2021.

Dividend opnemen en niet besteden?

Verder is nog van belang dat u eerst een zogeheten uitkeringstoets (tool) doet vóór u dividend uitkeert. De uitkering mag het voortbestaan van de bv namelijk niet in gevaar brengen.
Daarnaast is het nuttig om na te denken over een besteding. Dividend opnemen zonder het te besteden zorgt namelijk voor extra vermogen in box 3. Afhankelijk van de hoogte van uw vermogen, moet u  hierover ook in box 3 belasting betalen. Deze belasting moet u vergelijken met de belasting die u zou moeten betalen als u er niet voor kiest het geld via dividend uit uw bv te halen. Als u weinig rendement verwacht door weinig risico te nemen en als u momenteel al over veel vermogen beschikt is het voordeliger om te beleggen of te sparen via uw bv. Als uw rendement toeneemt of als u over minder privévermogen beschikt verandert dit.Meer informatie over de inkomstenbelasting voor dga's vindt u in de toolbox Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.