Subsidieloket grootverbruikers energie open

20 maart 2023 | Door redactie

Ondernemers in het mkb die relatief veel kwijt zijn aan energiekosten, kunnen vanaf 21 maart 2023 een subsidie aanvragen. De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) geldt voor de periode vanaf 1 november 2022 tot en met eind dit jaar.

Dat de TEK-regeling er zou komen, is al in oktober vorig jaar aangekondigd. De overheid wil hiermee wat extra’s doen voor mkb’ers die voor hun bedrijfsvoering niet om een hoog energieverbruik heen kunnen, zoals bakkerijen, wasserettes en sauna’s. Het subsidieloket bij uitvoerder RVO is open van 21 maart om 9:00 uur tot en met 2 oktober 2023 om 17:00 uur. Update 14 april 2023: De Europese Commissie heeft inmiddels goedkeuring gegeven voor de regeling, waardoor de RVO aanvragen nu definitief in behandeling kan nemen.

Wanneer krijgt een onderneming TEK-subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling moet een onderneming allereerst een mkb’er zijn. Dat wil zeggen: maximaal 249 werknemers en daarnaast een jaaromzet van hooguit € 50 miljoen en/of een balansomvang van maximaal € 43 miljoen.
Verder moeten de energiekosten van de onderneming 7% of meer bedragen van de omzet over 2022. Om te zien of de onderneming inderdaad boven deze grens uitkomt, rekent de RVO met gegevens van de netbeheerders over het verwachte energieverbruik van de onderneming in 2023. Dit wordt vermenigvuldigd met een vastgestelde ‘modelprijs’ voor gas en elektriciteit. Voor de hoogte van de omzet over 2022 kijkt de RVO in principe naar de BTW-aangiftes uit 2022. De RVO stelt dat er gewerkt wordt met schattingen om aanvragen sneller te kunnen behandelen. Ondernemingen bij wie het energieverbruik in 2022 flink afweek van het reguliere verbruik, kunnen dat aangeven op het aanvraagformulier.

Lang niet alle energiekosten vallen onder TEK-regeling

Ondernemingen krijgen lang niet alle energiekosten terug via de TEK-regeling, want wat meetelt is flink afgebakend. Er gelden drempelbedragen van € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kilowattuur (kWh) elektriciteit. Beide bedragen zijn exclusief BTW. Bovendien werkt de subsidie met een maximale prijs van € 3,19 per m3 gas en € 0,95 per kWh elektriciteit. Van de kosten die tussen het drempelbedrag en de maximale prijs vallen, krijgt de mkb’er dan nog maximaal 50% terug. Rekenvoorbeelden zijn te vinden op de site van de RVO.

Voorschot van 35% van maximale subsidie

Van wat de bovenstaande rekensom aan maximale subsidie oplevert krijgt de ondernemer op korte termijn ook maar 35% als voorschot. In de loop van 2024 berekent de RVO namelijk pas de definitieve subsidie aan de hand van actuele gegevens. Dan blijkt dus ook of de onderneming alsnog de rest van de TEK krijgt of misschien zelfs moet terugbetalen. Het voorschotpercentage is één dag voor de openstelling van het loket nog verlaagd van 50% naar 35%. Dit relatief lage percentage hangt volgens de RVO samen met de verwachte daling van de energieprijzen. Door een laag voorschot daalt de kans dat de aanvrager uiteindelijk moet terugbetalen.