E-learning

Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst

Loonadministratie 9 minuten23-01-2018

Als de Belastingdienst een looncontrole bij uw organisatie instelt, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Zorg dat u uw zaken goed op o...

Investeer in arbeidsrelaties met een goede inwerkperiode

Werving en selectie 9 minuten22-12-2017

De lichten voor de Nederlandse economie staan alweer een tijdje op groen. Goed nieuws dus, maar het betekent ook dat het vinden van het juis...

Ontslag op staande voet: wat nu?

Ontslag op staande voet 12 minuten22-12-2017

Hoewel u natuurlijk hoopt dat het nooit gebeurt, kan er in uw organisatie iets vervelends voorvallen. En voor u het weet roept een werknemer...

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 20 minuten21-12-2017

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, ide...

AVG: Data-protection Impact Assessment

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 8 minuten20-12-2017

Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgevin...

AVG: functionaris voor de gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 8 minuten19-12-2017

Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Alleen organisaties die op grootschalig...

Dossieropbouw bij disfunctioneren

Disfunctioneren 10 minuten18-12-2017

Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omda...

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte

Aangifte BTW 12 minuten18-12-2017

Als u ondernemer voor de BTW bent, moet u in de meeste gevallen periodiek aangifte doen. De meeste BTW-ondernemers moeten per kwartaal hun a...

AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 9 minuten11-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoo...

AVG: het recht om vergeten te worden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 7 minuten06-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over...