E-learning

Investeer in arbeidsrelaties met een goede inwerkperiode

Werving en selectie 9 minuten22-12-2020

Het vinden van het juiste personeel kost geld en inspanning. Dus als u de perfecte werknemer gevonden heeft, ziet u hem liever niet binnen e...

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 20 minuten21-12-2020

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, ide...

AVG: Data-protection Impact Assessment

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 8 minuten20-12-2020

Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgevin...

AVG: functionaris voor de gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 8 minuten19-12-2020

Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Alleen organisaties die op grootschalig...

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte

Aangifte BTW 12 minuten18-12-2020

Als u ondernemer voor de BTW bent, moet u in de meeste gevallen periodiek aangifte doen. De meeste BTW-ondernemers moeten per kwartaal hun a...

Personeelslening of voorschot

Loonadministratie 6 minuten15-12-2020

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot...

Wet DBA

Werken met zzp'ers 6 minuten14-12-2020

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeids...

AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 9 minuten11-12-2020

Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoo...

Bewaarplicht: Bewaartermijnen

Bewaarplicht 6 minuten08-12-2020

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belasting...

AVG: het recht om vergeten te worden

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 7 minuten06-12-2020

Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over...