Explosieve stijging van aantal faillissementen in 2022

19 april 2022 | Door redactie

Het aantal faillissementen in Nederland neemt dit jaar met maar liefst 101% toe ten opzichte van 2021. Voor 2023 wordt een stijging van het aantal faillissementen verwacht van 19%. Dit blijkt uit de faillissementsvooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. De stijging komt vooral door het stopzetten van de overheidssteun die in het leven was geroepen door de coronapandemie.

Naast het staken van de overheidssteun (tool) is er sprake van een groeivertraging van de economie door de inflatie en de hoge energie- en grondstoffenprijzen. Door het sterk gedaalde consumentenvertrouwen is de verwachting dat in de tweede helft van dit jaar de koopkracht ook fors zal dalen. Als gevolg daarvan zullen de vooruitzichten voor Nederlandse ondernemingen verder verslechteren.

‘Zombiebedrijven’ alsnog failliet

Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting met 51% en in 2023 ligt een stijging van 12% in het vooruitzicht, aldus de kredietverzekeraar. Wereldwijd is een kentering in de insolventieniveaus op komst doordat de overheidssteun na het eerste halfjaar van 2022 in de meeste landen is gestopt. De verwachting is dat het aantal faillissementen in 2022 en 2023 teruggaat naar de niveaus van voor de coronapandemie. Veel ‘zombiebedrijven’ zullen nu alsnog failliet gaan. Naast Nederland (+101%) zijn landen met een relatief sterke toename van het aantal faillissementen in 2022 onder andere Portugal (+124%), Singapore (+88%) en België (+83%).

In 2021 nog sprake van daling

Op internationaal niveau bleef het wereldwijde aantal faillissementen vorig jaar nog relatief laag. In 2020 en 2021 was zelfs sprake van een forse daling van het totale aantal faillissementen van 29% in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis. In verschillende landen, waaronder Nederland (-41%), Portugal (-57%), Nieuw-Zeeland (-32%) en de Verenigde Staten (-34%), was de sterke daling van het insolventieniveau in 2021 vooral te verklaren door de omvangrijke steunpakketten die toen werden verlengd.