Kentering in gestage daling faillissementen

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in december 2019 46 minder organisaties op de fles zijn gegaan dan de maand ervoor. In totaal zijn er in 2019 63 meer faillissementen uitgesproken dan in 2018.

28 februari 2020 | Door redactie

In 2019 zijn er in totaal, maar eenmanszaken uitgezonderd zoals voor alle hier genoemde cijfers geldt,  3208 organisaties failliet verklaard. Dat is 2% meer dan in 2018. Het hoogtepunt van deze eeuw qua  aantal faillissementen dateert uit 2013, met een top van 8376. Maar door de economische groei die daarna plaatsvond, daalde tot en met 2018 het aantal faillissementen gestaag, met in totaal ruim 62%. In 2019 is er sprake van een kentering, want voor het eerst is het aantal organisaties waarvoor het doek viel toegenomen. Maar dat is nog niet schrikbarend: het aantal faillissementen in 2019 is het op een na laagste van deze eeuw. Tenminste, voor zover nu bekend, want in januari van dit jaar is het aantal failliet verklaarde organisaties al weer toegenomen ten opzichte van januari vorig jaar.

Handel en zakelijke dienstverlening vaakst failliet

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen uitgesproken in de handel, namelijk 730. Dat zijn er 43 meer dan in 2018. Ook in januari 2020 staat die branche aan de top met al 59 uitspraken op de teller. Dat is ook niet vreemd, want in de branche handel zijn de meeste ondernemingen te vinden. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de bedrijfstak vervoer en opslag.  Absoluut gezien was de stijging van het aantal faillissementen in de specialistische zakelijke dienstverlening, zoals  advies- en onderzoeksbureaus, het sterkst. Het aantal uitgesproken faillissementen nam toe van 317 in 2018 naar 396 in 2019. Relatief gezien was de toename van 25% van de faillissementen ook het sterkst in de specialistische zakelijke dienstverlening.

Aantal faillissementen per provincie

Het CBS geeft ook getallen voor verschillende provincies. Het grootst was de stijging in Gelderland met 14%. Relatief gezien lag de grootste stijging met 34% in Zeeland. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste organisaties die over de kop kunnen gaan. In Zuid- en Noord-Holland vond de finale hamerslag in 2019 respectievelijk 22 en 4 keer minder plaats dan in 2018, maar in Noord-Brabant juist 11 keer meer.

Bijlagen bij dit bericht