MKB: mes in voorrangspositie fiscus bij faillissement

26 maart 2019 | Door redactie

Bij een faillissement heeft de Belastingdienst in het algemeen de beste papieren om nog iets van zijn geld terug te zien. Maar als het aan MKB-Nederland ligt moet het klaar zijn met die bevoorrechte positie van de fiscus. Want daardoor vissen mkb'ers die nog geld tegoed hebben nu te vaak achter het net.

Bij het verdelen van de boedel van een failliete onderneming geldt een vaste volgorde in het betalen van schuldeisers. Degenen met een bevoorrechte positie staan vooraan in de rij. Dat zijn bijvoorbeeld vaak banken, die een pandrecht of hypotheekrecht hebben op vastgoed van de onderneming. Maar de Belastingdienst heeft veruit de meeste mogelijkheden om de belastingpenningen alsnog binnen te harken.

Mkb ziet vordering maar mondjesmaat terug

Die voorrangspositie van de fiscus is ondernemersorganisatie MKB-Nederland – overigens al langer – een doorn in het oog. Volgens de organisatie krijgen kleine en middelgrote ondernemingen bij een faillissement maar 3% van hun vorderingen (tool) terug. Dat komt omdat zij alleen nog geld zien als de schuldeisers die eerder in de rij staan volledig zijn terugbetaald.
Dat is niet alleen slecht voor het vertrouwen van ondernemers, vindt MKB-Nederland, maar ook slecht voor de Nederlandse economie als geheel. Want kleine schuldeisers die hun geld niet terugzien kunnen op hun beurt weer in financiële moeilijkheden komen. Mochten ze omvallen, dan loopt de schatkist dus ook weer belastinginkomsten mis, redeneert MKB-Nederland.

Beslag leggen op inventaris en machines

De ondernemersorganisatie richt zijn pijlen met name ook op het zogeheten bodemrecht van de Belastingdienst. Dit geeft de fiscus de mogelijkheid om beslag te leggen op goederen die in gebruik zijn bij de failliete onderneming, of die nu eigendom zijn van de onderneming of niet. Dat gaat bijvoorbeeld om inventaris of machines, die zich op het moment van de beslaglegging ‘op de bodem’ (tool) van de failliete onderneming bevinden. Geen enkel ander Europees land kent zo’n bodemrecht.

Al vaker discussie over bodemrecht

Het is niet de eerste keer dat MKB-Nederland de discussie over de bevoorrechte positie van de Belastingdienst probeert aan te zwengelen. En ook het Centraal Planbureau heeft een paar jaar geleden al geopperd om de rechten van pandrechthouders tijdelijk op te schorten bij een faillissement.
Maar de Belastingdienst is er waarschijnlijk niet erg happig op om dit voorrecht op te geven. Toch is het volgens MKB-Nederland juist nu het moment om de regels aan te passen, omdat er dankzij de groeiende economie minder ondernemingen bankroet gaan. Repareer het dak als de zon schijnt, vindt de organisatie.