UBO-register schaadt privacy familiebedrijven

5 januari 2016 | Door redactie

Familiebedrijven vrezen voor de impact die het Europese centrale aandeelhoudersregister zal hebben op hun privacy en veiligheid. Dit register, dat op 27 juni 2017 van start moet gaan, registreert privacygevoelige informatie van grootaandeelhouders en is deels openbaar toegankelijk.

Volgens de Europese Anti Money Laundering Directive (AMLD4) moeten lidstaten uiterlijk 27 juni 2017 een register ingericht hebben waarin de uiteindelijk belanghebbenden van een vennootschap staan geregistreerd. Het gaat hierbij om natuurlijke personen die direct of indirect 25% of meer van de aandelen hebben. Uit een recent onderzoek (pdf) van PwC blijkt dat de grootaandeelhouders achter Nederlandse familiebedrijven zich zorgen maken over hun privacy. Eerder gaven VNO-NCW en MKB-Nederland al aan zich zorgen te maken over de gevolgen voor familiebedrijven.

Persoonlijke gegevens toegankelijk voor journalisten

Het kabinet wilde eerst een Nederlands centraal aandeelhoudersregister (CAHR) inrichten om natuurlijke personen achter vennootschappen te registeren. Dit register had op 1 januari 2016 operationeel moeten zijn, maar die deadline is niet gehaald. Het kabinet richt nu haar aandacht (pdf) op het implementeren van de Europese richtlijn. Het register voor ‘ultimate beneficiairy owners’ (UBO-register) zal grootaandeelhouders registreren met persoonsgegevens (tool) als naam, geboortedatum, nationaliteit en de omvang van hun belang. Het oorspronkelijke CAHR zou uitsluitend toegankelijk worden voor opsporingsinstanties, maar het UBO-register wordt toegankelijk voor iedereen die een legitiem belang kan aantonen. Mogelijk vallen bijvoorbeeld ook journalisten hieronder.