Werk aan de winkel door arrest over fiscale eenheid

1 maart 2018 | Door redactie

Het arrest van het Hof van Justitie (HvJ) over de fiscale eenheid kan op ondernemingen in ons land een flinke impact hebben. De kans is namelijk groot dat zij meer vennootschapsbelasting moeten gaan afdragen. Tijd dus om hier eens goed naar te kijken om de belastingschade te beperken.

Op 22 februari 2018 heeft het HvJ aangegeven dat Nederland discrimineert door ondernemingen met een buitenlandse dochteronderneming een renteaftrek te ontzeggen want dit strookt niet met het recht op vrije vestiging binnen de Europese Unie. Dit arrest heeft tot gevolg dat er spoedmaatregelen van de wetgever in werking treden die een terugwerkende kracht hebben tot 25 oktober 2017. Die maatregelen hebben een flinke impact op de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting en kunnen na 25 oktober 2017 leiden tot een hogere belastingafdracht.

Spoedmaatregelen afwenden of beperken

Ondernemingen in de fiscale eenheid (tool) moeten zich dus gaan afvragen of ze het ongunstige effect van de spoedmaatregelen kunnen afwenden of beperken door bijvoorbeeld een wijziging in de structuur aan te brengen en hoe ze deze maatregelen moeten gaan verwerken in de jaarrekening en aangifte. Er komt echter pas duidelijkheid hierover in het tweede kwartaal van dit jaar want de staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat hij dan met het wetsvoorstel komt. En dan is het nog maar afwachten wanneer het voorstel wet wordt.
Buiten de beperking van de renteaftrek kunnen er ook beperkingen ten aanzien van de onderlinge verliesverrekening gaan gelden. Ook de deelnemingsvrijstelling ontkomt niet aan de maatregelen. Daarnaast wordt er in de dividendbelasting een verandering doorgevoerd.

FE VPB geen lang leven meer beschoren

De verwachting is dat de fiscale eenheid voor de VPB geen lang leven meer beschoren is. De kans is groot dat deze regeling wordt vervangen door een regeling waarbij concernvennootschappen alleen hun winsten en verliezen onderling kunnen verrekenen.