Wet spoedreparatie fiscale eenheid in werking getreden

21 mei 2019 | Door redactie

De Wet spoedreparatie fiscale eenheid is op 17 mei 2019 in werking getreden. De wet heeft in principe terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018. Maar voor een deel van de wet geldt terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019. Er is daarnaast echter ook nog een deel dat pas 1 januari 2020 in werking treedt.

De reparatie was nodig vanwege een arrest van het Europese Hof van Justitie van vorig jaar. Het Hof oordeelde namelijk dat Nederland discrimineert met de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (VPB). Concerns met een buitenlandse tak kunnen namelijk niet zo’n eenheid vormen. Nederland zou sommige voordelen van dit fiscale regime daarom ook moeten toestaan voor ondernemingen met bijvoorbeeld een dochterbedrijf over de grens.

Er bestaat geen eenheid

Maar de regering wilde daar niet aan en kwam met een andere oplossing om het lek in de Nederlandse schatkist te dichten. Die spoedreparatie houdt kort gezegd in dat sommige delen van de fiscale eenheid behandeld moeten worden alsof er geen eenheid bestaat. In de tussentijd werkt het kabinet aan een vervanger van de fiscale eenheid. Die zou er nog voor het eind van deze kabinetsperiode moeten zijn

Andere ingangsdatum voor twee onderdelen

De wet heeft dus terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018. Er zijn echter twee onderdelen waarvoor een andere terugwerkende kracht/ingangsdatum geldt. Voor het toegevoegde lid 16 van artikel 15 van de Wet op de VPB geldt een terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. Daarnaast treedt het gedeelte voor de saldi aan renten pas 1 januari 2020 in werking.