Aandeelhoudersregister onderbrengen bij KvK

8 juli 2013 | Door redactie

Het centraal aandeelhoudersregister met informatie over alle aandeelhouders van een onderneming wordt ondergebracht bij de Kamer van Koophandel (KvK). Om belastingontduiking en andere vormen van fraude tegen te gaan, wil minister Opstelten van Veiligheid en Justitie meer inzicht in de aandeelhouders die actief zijn bij een bv. Wanneer het register er precies komt, is nog onduidelijk.

Opstelten stuurde in een eerder wetsvoorstel al aan op een centraal register, maar het was nog onduidelijk wie dat moest faciliteren. Notarissen toonden belangstelling, maar omdat de gegevens van ondernemingen al terug te vinden zijn in het Handelsregister van de KvK, leek het de minister logischer om ook daar het register in op te nemen. Dit centrale register zal niet openbaar zijn, maar enkel toegankelijk voor notarissen en overheidsdiensten die aanvullende informatie nodig hebben vanwege een opsporing. Omdat u zelf aandeelhouder bent, moet het wel mogelijk zijn om uw eigen gegevens te raadplegen. 

Meer wetsvoorstellen in de maak

Het opzetten van een register waarin de gegevens van vennootschappen, bestuurders en aandeelhouders verenigd zijn, vereist een wijziging in het Handelsregisterbesluit. Opstelten wil voor het eind van het jaar een voorstel indienen bij de Tweede Kamer. Dit zal niet het enige wetsvoorstel zijn. Er zullen ook wetsvoorstellen volgen om het faillissementsrecht te vernieuwen, zodat ondernemers eerder hulp zoeken als betalingsonmacht dreigt. Zo kunnen ze zich eerder richten op een doorstart; het liefst nog vóór een faillissement. Ook moet de curator een sterkere positie krijgen om zo bijvoorbeeld fraude bij faillissementen te signaleren. Voor de meeste plannen zal de minister u willen consulteren.