Zo beperkt u schade aan uw onderneming door fraude

Hieronder staan per soort fraude (door medewerkers, door externen, door ondernemingen, etc.) de belangrijkste dingen die u moet weten. Daarnaast vindt u handige tools die u helpen het risico op fraude te beperken en eventuele fraude tijdig te herkennen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo beperkt u schade aan uw onderneming door fraude

  Weet hoe u fraude kunt herkennen en zoveel mogelijk kunt voorkomen

  Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Toch vindt fraude geregeld plaats, op allerlei niveaus. Zo is er interne fraude, waarbij uw medewerkers uw onderneming benadelen. Fraude door externe partijen groeit ook, met name digitaal. Ook wordt soms fraude gepleed door ondernemingen, zoals financiéle fraude.

  In deze toolbox staat de verschillende vormen helder uitgelegd, met handige tools om fraude te herkennen, te voorkomen en de schade te beperken.

 • 2

  Fraude door werknemers

  Interne fraude nog steeds meest voorkomende fraudevorm

  Nieuws Fraude Publicatiedatum: 26-07-2022

  Fraude en oplichting bij ondernemingen nemen toe. Van de ondernemingen die deelnamen aan een recent onderzoek gaf 66% aan dat er sprake is van een stijging. Hoewel veel aandacht in de media uitgaat naar cybercrime wordt nog steeds de meeste fraude gepleegd door eigen werknemers.


  Kans op interne fraude groter op de financiële afdeling

  Nieuws Fraude Publicatiedatum: 03-07-2023

  Als er sprake is van fraude op de werkvloer, dan is de kans het grootst dat deze wordt gepleegd op de financiële afdeling. Ook de afdelingen Commerce en Operations krijgen vaker dan gemiddeld te maken met fraudepogingen. Dit is te lezen in recent verschenen fraudeonderzoek dat kredietverzekeraar Allianz Trade liet uitvoeren in Nederland en België.


  Fraude op de werkvloer

  Verdiepingsartikel Fraude Publicatiedatum: 15-05-2023

  Fraude vindt helaas ook regelmatig plaats op kantoor. Een werknemer kan zich bijvoorbeeld ziek melden terwijl hij kiplekker bij een andere werkgever zijn geld verdient. Vermoedt u dat een werknemer fraudeert op de werkvloer, dan kunt u een bedrijfsrechercheur inschakelen om te onderzoeken of daar inderdaad sprake van is. Wat kan de bedrijfsrechercheur allemaal voor u betekenen?


  Wat kan de werkgever doen als een werknemer steelt?

  Tool Fraude Publicatiedatum: 21-03-2024

  Het is verleidelijk een stelende werknemer direct de bons te geven, maar wees hier voorzichtig mee. Dit moet u zorgvuldig aanpakken!


  Een bedrijfsrecherchebureau inschakelen

  Verdiepingsartikel Fraude Publicatiedatum: 29-06-2022

  Een zieke werknemer schijnt een nieuwe aanbouw aan zijn huis te hebben gezet. De kast met printpapier gaat om onverklaarbare redenen wel érg snel leeg. En dan is er nog een werknemer die volop ‘privételefoontjes’ voert onder werktijd. Kortom: u heeft een vermoeden dat er iets niet in de haak is. U kunt dan zelf op onderzoek uitgaan, maar privacyinbreuk ligt op de loer. Een andere optie is een bedrijfsrecherchebureau inschakelen.


  Camera’s op het werk

  Infographic Privacy op het werk Publicatiedatum: 06-12-2021

  De werkgever mag onder zeer strikte omstandigheden camera’s gebruiken om toezicht te houden op het werk. Aan welke voorwaarden moet dit voldoen?


  Fraude voorkomen met een risicoanalyse

  Verdiepingsartikel Fraude Publicatiedatum: 16-04-2023

  Met een risicoanalyse kunt u zwakke plekken opsporen en beveiligen. Zo creëert u hopelijk een omgeving waarin werknemers geen aanleiding zien om te frauderen. Tegelijkertijd is het belangrijk om controles in te bouwen, zodat u eventuele fraude toch opspoort. Stuit u ondanks al uw preventiemaatregelen op een fraudeur, zorg dan dat u een protocol heeft klaarliggen.


  Functiescheiding toepassen om risico’s te mijden

  Tool Fraude Publicatiedatum: 13-03-2024

  Om controle binnen uw onderneming zo goed mogelijk te laten verlopen is functiescheiding van belang. Beperk de risico’s voor uw onderneming.


  Screenen bij werving en selectie belangrijk om fraude te voorkomen

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 16-01-2023

  Al bij de werving en selectie van personeel moet u stilstaan bij fraude. Interne fraude is nog steeds een veel voorkomend probleem. Voor de aanpak van fraude moet u iedereen één stap voor blijven. En ook al voelt dat misschien wantrouwig: screenen van nieuw personeel is essentieel.Bedenk daarbij dat fraude over het algemeen voldoet aan drie voorwaarden: de dader heeft een motief, de mogelijkheid om fraude te plegen en kan argumenten bedenken om zijn daad te rechtvaardigen.


  Sollicitatiefraude voorkomen

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 18-03-2021

  Gebruik tijdens de werving- en selectie deze checklist voor de screening van sollicitanten en voorkom daarmee sollicitatiefraude.


  Register om frauduleus nieuw personeel te mijden

  Nieuws Fraude Publicatiedatum: 16-12-2022

  Bij het aannemen van nieuw personeel is het belangrijk om te weten of ze niet in conflict zijn geraakt met ex-werkgevers. Organisaties zitten natuurlijk niet te wachten op nieuwe collega’s die eerder zijn beticht van fraude. Voor de detailhandel is bestaat hiervoor een register: het Waarschuwingsregister.


 • 3

  Fraude door externe partijen

  Schade door bankhelpdeskfraude bijna gehalveerd

  Nieuws Fraude Publicatiedatum: 18-03-2024

  In 2023 is schade als gevolg van bankhelpdeskfraude – ook wel spoofing genoemd – met bijna de helft afgenomen. Ook daalde het aantal slachtoffers met 20%. Dit maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) recent bekend op basis van onderzoek.


  Vragen over: factuurfraude

  Nieuws Fraude Publicatiedatum: 11-01-2024

  Menig organisatie krijgt in de praktijk wel eens te maken met factuurfraude. Het slachtoffer is zich er niet bewust van dat er sprake is van een valse factuur en maakt het bedrag over naar de bankrekening van de fraudeur. Welke vormen van factuurfraude kunnen er allemaal voorkomen?


  Voorkom fraude met zakelijke e-mails

  Tool Cybersecurity Publicatiedatum: 02-05-2023

  Kijk aan de hand van deze checklist of u bekend bent met de meest voorkomende vormen van BEC: CEO-fraude, factuurfraude en e-mail spoofing.


  Vakantiekrachten zijn makkelijk fraudedoelwit

  Tool Cybersecurity Publicatiedatum: 22-12-2022

  In de vakantieperiode slaan fraudeurs graag hun slag, door gebruik te maken van de onwetendheid van vakantiekrachten.


  Herken de vormen van acquisitiefraude

  Verdiepingsartikel Fraude Publicatiedatum: 25-01-2022

  Het zal menig ondernemer bekend voorkomen. U krijgt een product of dienst aangeboden dat vervolgens niet wordt geleverd. Of er worden bij u kosten voor een product of dienst in rekening gebracht, terwijl u daar geen opdracht voor heeft gegeven. Overkomt u dit, dan heeft u te maken met acquisitiefraude. Bij deze vorm van fraude betreft het vaak spookfacturen, advertentiefraude, valse e-mails en CEO-fraude. Hoe herkent u acquisitiefraude en wat kunt u er aan doen?


 • 4

  Fraude door de onderneming

  De FIOD, opsporingsdienst van de fiscus

  Verdiepingsartikel Fraude Publicatiedatum: 03-05-2021

  Bij vermoedens van fraude, zoals witwassen en corruptie, kan een beroep worden gedaan op de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) van de Belastingdienst.In de praktijk ontvangt de FIOD veel fraudemeldingen van de Belastingdienst, de Douane, banken en de politie. Burgers en ondernemingen kunnen echter ook een melding doen van fraude. Waarvoor kunt u aankloppen bij de FIOD?


  De FIOD en inbeslagname

  Infographic Fraude Publicatiedatum: 22-08-2022

  De FIOD komt niet zomaar op bezoek, dan is er echt wel iets aan de hand. De FIOD mag uw administratie, computers en andere gegevensdragers in beslag nemen. Zelfs een vuilnisbak mag worden omgekeerd om eventueel belastend materiaal uit mee te nemen. Gaat de FIOD over tot inbeslagname, volg dan de regels in deze infographic.


  Vragen over: faillissementsfraude

  Nieuws Faillissement Publicatiedatum: 15-03-2024

  Het openbaar ministerie meldt dat in een kwart van de faillissementsgevallen in Nederland zou zijn van fraude. Schattingen over de omvang van de schade door de fraude variëren van enkele honderden miljoenen euro’s tot meer dan een miljard euro. Wat houdt faillissementsfraude in?


  Wat is paulianeus handelen?

  Vraag & Antwoord Faillissement Publicatiedatum: 06-05-2024

  Ik las dat de curator bij mijn faillissement ook onderzoek zal doen naar paulianeus handelen, wat is dat?


  Carrouselfraude in de BTW vermijden

  Verdiepingsartikel Aangifte BTW Publicatiedatum: 07-09-2022

  Van BTW-fraude moet u natuurlijk ver weg blijven. Maar soms heeft u niet eens in de gaten dat u bij frauduleuze handelingen betrokken bent. Dit kan bijvoorbeeld spelen als u met carrouselfraude te maken krijgt. Wat houdt deze fraude precies in en hoe kunt u er zo ver mogelijk van weg blijven?


  Hoe voorkomt een onderneming carrouselfraude?

  Vraag & Antwoord Aangifte BTW Publicatiedatum: 24-07-2019

  Welke maatregelen moeten we nemen om te voorkomen dat onze onderneming onverhoopt betrokken raakt bij ‘carrouselfraude’?


 • 5

  Financiële fraude

  Meldplicht bij indicatie van fraude en witwassen

  Verdiepingsartikel Fraude Publicatiedatum: 31-08-2022

  Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële stelsel te handhaven. Door witwassen en financiering van terrorisme loopt het publiek vertrouwen in dit stelsel ernstige schade op en dat moet natuurlijk worden voorkomen. Ongebruikelijke transacties moeten daarom worden gemeld bij de FIU-Nederland.


  Transactieomschrijving verplicht bij fraudevermoeden

  Nieuws Fraude Publicatiedatum: 06-11-2023

  Het is niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie te melden op basis van een subjectieve indicator. Het is sinds 1 november 2023 verplicht om bij een dergelijke melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) toe te lichten waar het vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd.


  Moeten we in controleverklaringen iets opnemen over fraude en continuïteit?

  Vraag & Antwoord Fraude Publicatiedatum: 23-03-2022

  Moeten wij in controleverklaringen nu wel of niet opnemen dat we werkzaamheden hebben verricht op het gebied van fraude en continuïteit?


  Frauderisicoanalyse bij wettelijke controle kan beter

  Nieuws Fraude Publicatiedatum: 13-06-2023

  Accountants doorlopen de verplichte stappen in de frauderisiconalayse, maar doen dit vaak te oppervlakkig. Daardoor dreigt het gevaar dat fraude alsnog kan optreden. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de kwaliteit van de frauderisicoanalyse bij 32 wettelijke controles.


 • 6

  Digitale fraude

  Zo verbetert u de cybersecurity van uw organisatie

  Toolbox Cybersecurity Publicatiedatum: 21-04-2022

  Berichten over hacks, ransomware, phishing en andere cybercrime zijn letterlijk dagelijks nieuws. Het lijkt erop dat het niet de vraag is of uw organisatie getroffen wordt door een cyberaanval, maar eerder wanneer en hoe. En vooral: hoe groot is de schade en hoe snel is deze hersteld. In deze toolbox leest u niet alleen hoe uw organisatie zich zo goed mogelijk kan beschermen tegen digitale aanvallen, maar ook hoe uw werknemers daaraan kunnen bijdragen, en hoe u zo goed en snel mogelijk de schade herstelt.


 • 7

  Meer informatie

  E-training Fraudebestrijding

  E-training 8 modules

  Gelegenheid maakt de dief, ook op het werk. Een werknemer die elke dag grote geldbedragen voorbij ziet komen, zou best eens in de verleiding kunnen komen om een deel weg te sluizen. En wie doet nou moeilijk over een set pennen, notitieblokken of een pak printpapier uit het magazijn? De digitalisering heeft fraude op het oog moeilijker gemaakt, maar toch blijft het een groot en kostbaar probleem in het bedrijfsleven.