Brancheorganisaties willen betrouwbaar UBO-register

17 mei 2022 | Door redactie

Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. Dit schrijven het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) in een recente paper.

Op dit moment kunnen financiële instellingen niet vertrouwen op de juistheid van de gegevens in het UBO-register (artikel). De brancheorganisaties pleiten daarom voor een effectief, betrouwbaar, werkbaar en betaalbaar register, zodat banken, verzekeraars en betaalinstellingen kunnen voldoen aan hun verplichtingen vanuit integriteitswetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in het signaleren van witwassen, terrorismefinanciering en fraude.

Nadelig voor klanten

De brancheorganisaties vragen de overheid onder andere om:

  • de controles door de Kamer van Koophandel (KvK) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) te intensiveren op de juistheid en volledigheid van de gegevens in het UBO-register;
  • te zorgen voor een uniforme uitleg en toepassing van het UBO-begrip voor instellingen die UBO’s in het register opnemen en controleren;
  • een updateservice voor tussentijdse wijzigingen van gegevens in het UBO-register;
  • de kosten voor het raadplegen van het register te heroverwegen.

Een gebrekkig UBO-register betekent niet alleen veel werk voor financiële instellingen, maar is ook in het nadeel van klanten. Het heeft negatieve gevolgen voor acceptatie en de dienstverlening.  

Onderzoek naar problemen

De paper (pdf) is in maart naar de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën gestuurd, maar heeft nog niet geleid tot een gesprek. Inmiddels voert het ministerie van Financiën wel een onderzoek uit naar de problemen over de verschillen in UBO-gegevens van financiële instellingen en de gegevens die in het UBO-register staan. Deze problemen worden ook in de paper genoemd. De brancheorganisaties zijn benieuwd naar de stappen die het ministerie gaat zetten om de problemen op te lossen.

Bijlagen bij dit bericht