Consultatie fraudenota tot en met 15 juli 2016

30 juni 2016 | Door redactie

Tot en met 15 juli 2016 staat de consultatie discussienota ‘Aanpakken en bestrijden van fraude’ open voor reacties. De ingediende reacties zullen de basis zijn voor het beleidsplan over het aanpakken en tegengaan van fraude.

In standaard 240 van de 'Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden' (NVCOS) is bepaald dat een accountant moet evalueren of tijdens de risicogerelateerde werkzaamheden (tool) één of meerdere fraudefactoren boven water zijn gekomen. Bij fraudefactoren kunt u denken aan gebeurtenissen of omstandigheden die fraude stimuleren of daar gelegenheid toe geven. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft vorig jaar de werkgroep 'Toekomst accountantsberoep' samengesteld om te onderzoeken hoe de kwaliteit van het accountantsberoep verbeterd kan worden. Dit project heeft geleid tot het adviesrapport ‘In het publiek belang’.

Reageren op de stellingen en de vragen uit de discussienota

Een onderdeel van het rapport ‘In het publiek belang’ ging in op frauderisico’s en continuïteit, waarin werd geadviseerd om de accountant een poortwachtersfunctie te laten vervullen om fraude te voorkomen en af te handelen. Het nieuwe fraudebeleid wil de NBA mede vormgeven door de reacties op de onlangs gepubliceerde discussienota (pdf). In deze nota zijn stellingen en consultatievragen opgenomen die aangeven hoe een accountant fraude moet signaleren en met welke acties zij fraude moeten onderzoeken. De nota gaat ook in op de dilemma’s die accountants tegen kunnen komen als zij fraude proberen te onderscheppen. De reacties op de discussienota kan uw organisatie tot en met 15 juli 2016 (in een Word-bestand) mailen naar: consultatie@nba.nl.