Meer fraude bij faillissementen in 2015

13 december 2016 | Door redactie

Schuldeisers worden bij een faillissement steeds vaker onrechtmatig benadeeld. In 2015 ging het om 30% van de afgeronde faillissementen. In 2010 was het nog 24%. De totale onbetaalde schuld bedroeg maar liefst € 4,4 miljard, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij dit type faillissementsfraude gaat het om het leeghalen van een onderneming die op het punt staat om failliet te gaan, waardoor schuldeisers met lege handen achterblijven. Het CBS kon niet aangeven of de toename het gevolg was van daadwerkelijk vaker gepleegde faillissementsfraude of een betere opsporing  hiervan. De grootste oorzaak is nog altijd economisch van aard: in 2015 ging het hierbij om 47,4% van de gevallen. De totale achtergebleven schuld is weliswaar toegenomen, maar per faillissement (tools) bekeken lag het openstaande bedrag (gemiddeld € 582.000) een stuk lager dan in 2010 (gemiddeld € 660.000).  

Faillissementsfraude op de korrel

De laatste jaren heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen om faillissementsfraude strenger te bestraffen. Zo kan een malafide bestuurder van een failliete onderneming een bestuursverbod krijgen van maximaal vijf jaar. Ook zijn de boetes voor deze bestuurders flink omhoog gegaan. Blijkt een failliete onderneming de administratie niet op orde te hebben, dan kan de bestuurder een boete krijgen van maar liefst € 82.000