Stappenplan om fraude aan te pakken

30 september 2010 | Door redactie

Natuurlijk doet u er alles aan om fraude door uw team te voorkomen. Toch is zogenoemde interne criminaliteit aan de orde van de dag. Ook bij een foute declaratie is er feitelijk al sprake van fraude. Zorg dat uw medewerkers weten dat u fraude op het werk serieus neemt. Er is nu een stappenplan dat u daarbij kan helpen.

De Kamer van Koophandel, het landelijk overleg Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelden samen een het CCV-stappenplan interne criminaliteit. Daarin vindt u een praktisch overzicht van preventieve maatregelen die u kunt treffen bij in- en uitdiensttreding van medewerkers. Door regelmatig aandacht te schenken aan interne criminaliteit zorgt u er bovendien voor dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van de regels. Mocht een medewerker toch in de verleiding komen om te stelen of te frauderen, dan geeft het stappenplan u ook een goede leidraad voor de vervolgstappen. 

Interne criminaliteit aanpakken

  • Stel algemene gedragsregels op en laat ze door iedere medewerker ondertekenen.
  • Maak een helder declaratieprotocol. Daarmee neemt de kans op foute declaraties en de neiging tot frauderen af.
  • Laat elke nieuwe medewerker een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen.
  • Neem technische maatregelen, zoals camerabeveiliging, elektronische toegangscontrole en elektronische goederenregistratie.