Hoe voorkomt een onderneming carrouselfraude?

24 juli 2019

Welke maatregelen moeten we nemen om te voorkomen dat onze onderneming onverhoopt betrokken raakt bij ‘carrouselfraude’?

Bij carrouselfraude probeert een onderneming onder het afdragen van BTW uit te komen via een handelsketen met buitenlandse zakenpartners. Het komt erop neer dat één onderneming BTW in haar zak steekt. De andere handelspartners maken gebruik van het BTW-tarief van 0% dat geldt voor grensoverschrijdende transacties binnen de Europese Unie.

Aansprakelijk voor niet-afgedragen BTW

Omdat een deel van de carrousel dus over de grens draait, is het voor u niet altijd duidelijk wat er gebeurt. Zo kunt u ongewild betrokken raken bij onfrisse zaakjes. Met grote gevolgen: als de fiscus kan bewijzen dat u deel uitmaakt van een handelsketen met carrouselfraude, kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de niet-afgedragen BTW. In de volgende situaties loopt u een verhoogd risico dat de fiscus u aansprakelijk stelt voor de misgelopen BTW:

  • de goederen zijn geleverd voor een prijs die niet marktconform is;
  • de transactie bestaat uit grote in- en verkoopvolumes;
  • de leverancier van de producten heeft ook de afnemer bij u aangedragen;
  • de goederen stonden tijdens de levering op de lijst van risicogoederen.

De lijst met risicogoederen vindt u op de website van de Belastingdienst door te zoeken op ‘BTW-carrouselfraudegevoelige artikelen’. Om de fraude te weerleggen moet u kunnen aantonen dat u terecht gebruik heeft gemaakt van het 0%-tarief. Daarbij is het ten eerste van belang dat uw administratie op orde is. Ten tweede moet u kunnen bewijzen dat de goederen zijn vervoerd met behulp van vervoersverklaringen. Kijk ook altijd na of uw afnemer een geldig BTW-identificatienummer heeft. Mocht u denken dat uw onderneming betrokken is bij carrouselfraude, meld dit dan aan de fiscus. U bent sneller aansprakelijk als u dit niet doet. Als u wist of had moeten weten dat u betrokken was bij fraude, vervalt mogelijk het recht op BTW-aftrek.