Aantal fysieke klachten door werk moet omlaag

27 oktober 2020 | Door redactie

Op 28 oktober lanceert staatssecretaris Van ‘t Wout een campagne om beroepsziekten door lichamelijke belasting te voorkomen. Bijna een half miljoen werknemers heeft daar last van. De TOP-campagne (technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen ter preventie van lichamelijke belasting) moet daar een eind aan maken.

Momenteel heeft ongeveer een half miljoen Nederlandse werknemers last van lichamelijke problemen die zijn ontstaan door het werk. Dat aantal zou de komende tijd nog kunnen groeien door het massaal thuiswerken, dat niet altijd even arboverantwoord gebeurt (tool). Daarom is de TOP-campagne (technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen ter preventie van lichamelijke belasting) in het leven geroepen. Daarmee moet structureel gekeken worden naar de aanpak van de fysieke klachten. Dat kan technisch (met machines en hulpmiddelen), organisatorisch (meer afwisseling in het werk aanbrengen) en fysiek (het individueel aanpassen van de werkhouding). Om werknemers inzicht in dat laatste te geven, kunnen zij een korte online test invullen. Die stelt de risico’s op lichamelijke belasting vast en geeft vervolgens hulpmiddelen en adviezen.  

Fors aantal verzuimdagen

Afgezien van het thuiswerk is lichamelijke belasting bij het werk structureel in sectoren als de bouw, de zorg, logistiek, industrie en land- en tuinbouw. Dat levert een fors aantal verzuimdagen (tool) op. Volgens TNO zijn het er jaarlijks zeven miljoen, met een daaraan gekoppeld kostenplaatje voor werkgevers van pakweg 1,5 miljard euro. Dan is het dus wel de moeite waard om te proberen de fysieke problemen te verminderen, bijvoorbeeld door binnen organisaties te wijzen op het bestaan van de campagne en door te proberen adviezen toe te passen waar mogelijk.