Meer werknemers last van fysieke klachten

11 april 2024 | Door redactie

In 2022 is een toename te zien van het aandeel werknemers dat last heeft van klachten aan het bewegingsapparaat. Dat lijkt niet te komen door een toename van beeldschermwerk, Dat aantal bleef gelijk aan het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van TNO. Ook waren thuiswerkplekken beter ingericht.

Uit de Factsheet Fysieke arbeidsbelasting 2023 van TNO op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat 60% van alle werknemers klachten heeft aan het bewegingsapparaat en 44% last heeft van arm-, nek en schouderklachten. Dit is een toename ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl werknemers niet meer beeldschermwerk zijn gaan doen. Dat aandeel is met zo’n zes uur beeldschermwerk per dag ongeveer gelijk gebleven. Het is niet gezegd dat deze klachten door het werk worden veroorzaakt. Wel is te concluderen dat van alle door een bedrijfsarts (of andere arts) vastgestelde beroepsziekten 38% betrkking heeft op een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Zwaar lichamelijk belastend werk draagt wel bij aan het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat. Maar ook onderbelasting kan klachten veroorzaken.

Beeldschermwerker zit tijdens werk meer dan zes uur per dag

Uit de factsheet blijkt dat 38% van de ondervraagde werknemers fysiek belastend werk doet. Het meest komt het maken van repeterende bewegingen tijdens het werk voor (29%), gevolgd door regelmatig kracht zetten in het werk (20%). Slechts een klein deel heeft te maken met werken in ongunstige houdingen en werken met trillingen (9% en 7%). Het vele thuiswerken heeft er kennelijk toe geleid dat meer werknemers een goed ingerichte thuiswerkplek hebben. Thuiswerkers meldden vaker een goede werkhoogte (83%) en instelbare bureaustoel (74%) dan het jaar ervoor. Dat is belangrijk, want nog steeds zitten beeldschermwerkers (47%) 6 uur of langer tijdens een werkdag. Doordat thuiswerken en hybride werken bij veel organisaties standaard is geworden, is een ergonomische werkplek onmisbaar als preventie van lichamelijke klachten.