Gezondheidsraad adviseert over aanpak van fybromyalgie

28 maart 2024 | Door redactie

De Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over de erkenning van fibromyalgie en de beperkingen die de aandoening kan opleveren voor de arbeidsbelasting. De Gezondheidsraad pleit voor meer kennis delen over de aandoening en een integrale aanpak ervan.

Fibromyalgie is een aandoening die pijn veroorzaakt in het bindweefsel en de spieren en wordt ook wel wekedelenreuma genoemd. Meer vrouwen dan mannen hebben er last van en de aandoening is niet te genezen. Dit kan belemmeringen opleveren bij het functioneren op het werk. Het kan leiden tot langdurig verzuim en uitval. De Gezondheidsraad is gevraagd een advies uit te brengen omdat er veel verschillen zijn tussen artsen als het gaat om de beoordeling van het arbeidsvermogen. Doordat er weinig bekend is over de aandoening krijgen werknemers die hier last van hebben weinig begrip van collega’s en leidinggevenden. Dat is niet goed voor de duurzame inzetbaarheid van deze werknemers en ook niet voor hun mentale gezondheid. De Gezondheidsraad adviseert zorg op maat met een biopsychosociale aanpak.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid niet het belangrijkst

Voor een goede balans tussen belasting en belastbaarheid op het werk zijn aanpassingen in de (indeling van) werkzaamheden en het ontvangen van begrip en steun van collega’s en de werkgever belangrijk, zo oordeelt de Gezondheidsraad. Wat daar niet aan meehelpt, is dat de beoordelingen van verzekeringsartsen van UWV voor de Wet WIA verschillen laten zien. Dat kan komen doordat artsen het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium (MAOC) verschillend interpreteren. De Gezondheidsraad wijst erop dat niet het zoeken naar een lichamelijke of psychische oorzaak van de arbeidsongeschiktheid de nadruk moet hebben, maar de vaststelling dat iemand (deels) niet (meer) kan werken. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen moeten het functioneren en de beperkingen centraal stellen. Dan komt ook in beeld wat nog wel kan. Het volledige advies is te raadplegen via gezondheidsraad.nl.