Gevaarlijke stoffen sluipmoordenaar onder arbeidsrisico’s

29 november 2023 | Door redactie

Ongeveer 2% van de werknemers geeft aan met gevaarlijke stoffen te werken. Het risico daarvan wordt niet altijd goed ingeschat. Met grote gevolgen, want één keer blootgesteld aan een bijtende stof en er is al schade aan de huid of de ogen. Goede bescherming en voorlichting zijn dus essentieel.

Voor het werken met gevaarlijke stoffen gelden allerlei regels en voorschriften. Het gevaar van werken met of bij gevaarlijke stoffen mag nooit onderschat worden. Anderzijds is het ook niet altijd nodig direct een expert in te schakelen. De arboprofessional heeft verschillende informatiebronnen tot zijn beschikking om te kunnen beoordelen of en in hoeverre een stof gevaarlijk is. Zo bevatten verpakkingen symbolen en etiketten met informatie over samenstelling, werking en gebruik van de stof. Maar gevaarlijke stoffen zijn niet altijd verpakt. Ook natuurlijke stoffen als hout, planten en kruiden kunnen gevaarlijk zijn. En vergeet de stoffen niet die tijdens het werk kunnen vrijkomen zoals uitlaatgassen, lasrook, damp van schoonmaakmiddelen en meelstof en slijpstof.

Hulpmiddelen om gevaarlijke stoffen te checken

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers bij enkele categorieën stoffen een nauwkeurige registratie bijhouden. De stoffen waar dat voor geldt staan in een lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert elk half jaar een bijgewerkte lijst. Daarnaast kunnen werknemers de gratis stoffencheck-app gebruiken van de Arbeidsinspectie en FNV. De app legt uit hoe gevaarlijke stoffen mogelijk al te onderkennen zijn door ruiken, horen, zien of voelen. Uiteraard zijn werkgevers ook verplicht de risico’s op te nemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. In sommige gevallen is een verdiepende RI&E nodig.