Hoe kankerverwekkend is uw werkplek?

8 maart 2016 | Door redactie

FNV en CNV hebben de Checklijst Werkplek Kankervrij gelanceerd om bij werknemers te inventariseren hoe er op hun werkplek omgegaan wordt met kankerverwekkende stoffen. De bonden willen met deze ervaringen helpen om normen te ontwikkelen die werknemers moeten beschermen tegen de schadelijke effecten van deze stoffen.

De vakbonden willen de resultaten van het onderzoek gebruiken in de onderhandelingen met de subcommissie Grenswaarden voor Stoffen op de Werkplek (GSW) van de Sociaal-Economische Raad (SER) die advies uitbrengt over de grenswaarden voor het werken met kankerverwekkende stoffen. Op basis van onder andere het advies van de SER-subcommissie stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve grenswaarden en normen vast waar organisaties bij gevaarlijke stoffen aan moeten voldoen. Het is nog niet bekend wanneer de SER-subcommissie dit advies uitbrengt.

Rol voor OR-leden

De checklist wordt bij voorkeur ingevuld door OR-leden of VGWM-leden. De bonden zijn in het bijzonder op zoek naar de volgende informatie over kankerverwekkende stoffen op de werkvloer:

  • welke maatregelen zijn er al getroffen op de werkplek?
  • vinden de werknemers deze maatregelen wel voldoende?
  • zijn er eerder al metingen uitgevoerd en wat waren de resultaten?
  • wordt er al ingezet op het vervangen van de kankerverwekkende stof voor een veiligere werkplek?

In de brochure NL Werkplek Kankervrij (pdf) stelt het CNV dat 8% van alle nieuwe kankergevallen bij mannen en 2% bij vrouwen werkgerelateerd is.