Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen of bij werkzaamheden waarbij mogelijke aanraking met gevaarlijke stoffen voorkomt, zijn veilige werkomstandigheden essentieel. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever de gevaren en maatregelen rondom gevaarlijke stoffen opnemen. Inspectie SZW houdt toezicht op organisaties die werken met gevaarlijke stoffen. Als uw organisatie veel werkt met gevaarlijke stoffen, komt de Inspectie periodiek langs om de naleving van de regels te controleren. Dat gebeurt door middel van beoordeling van de bedrijfsprocessen en de organisatorische en technische maatregelen die zijn genomen om de risico’s te minimaliseren. Ook bekijkt en controleert de Inspectie SZW veiligheidsrapporten.

 

Vraag en antwoord

Zijn maatregelen tegen dieselmotorenemissie ook buiten verplicht?
Werknemers die werken met vrachtauto’s, lopen het risico op blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME), de uitstoot van deze vrachtwagens. DME ontstaat door verbrandingsprocessen in een dieselmotor. De uitstoot bevat onder meer kankerverwekkende (roet)deeltjes, maar ook andere... Lees het hele antwoord