Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen of bij werkzaamheden waarbij mogelijke aanraking met gevaarlijke stoffen voorkomt, zijn veilige werkomstandigheden essentieel. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever de gevaren en maatregelen rondom gevaarlijke stoffen opnemen. Inspectie SZW houdt toezicht op organisaties die werken met gevaarlijke stoffen. Als uw organisatie veel werkt met gevaarlijke stoffen, komt de Inspectie periodiek langs om de naleving van de regels te controleren. Dat gebeurt door middel van beoordeling van de bedrijfsprocessen en de organisatorische en technische maatregelen die zijn genomen om de risico’s te minimaliseren. Ook bekijkt en controleert de Inspectie SZW veiligheidsrapporten.

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan ik anoniem een klacht over de werktijden indienen bij Inspectie SZW?
Werknemers kunnen een melding maken bij Inspectie SZW van een ongezonde of onveilige situatie op het werk. Dit kan anoniem. Zowel een individuele werknemer als een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) mogen een klacht indienen als zij vinden dat de arbeidsomstandigheden... Lees het hele antwoord