Infographics

Aandachtspunten transitieperiode Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen 19-09-2023

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 in werking getreden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen. Dit aanpassen kost...

Adviesrecht OR bij benoeming nieuwe bestuurder

Werkwijze OR 11-09-2023

De OR heeft adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder (artikel 30 WOR). Dat geldt ook bij een tijdelijke benoeming (interim). Het is van belang dat de OR...

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 06-09-2023

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een plan waarin de werknemer zijn ontwikkeldoelen vastlegt en bijhoudt. In het POP staat welke stappen een werknemer moet zetten...

Extraterritoriale kosten

30%-regeling 30-08-2023

Voor vergoeding van zogenoemde extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de werkgever óf de werkelijke kosten belastingvrij kan...

De WHOA

Faillissement 29-08-2023

Ondernemingen die in de kern gezond zijn maar door schulden in zwaar weer terecht zijn gekomen, kunnen mogelijk gebruikmaken van de Wet homologatie onderhands akkoord...

Aandachtspunten verstikkingsgevaar

Preventie 29-08-2023

In een besloten ruimte kan zuurstofgebrek en dus verstikkingsgevaar optreden. Daarom zijn aan het werken in zulke ruimten strenge eisen gesteld.

Wel of geen DPIA voor de AVG?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 29-08-2023

Bent u verplicht een data protection impact assesment (DPIA) uit te voeren? Dat moet wanneer de gegevensverwerking van uw organisatie een privacyrisico oplevert. Als...

Loonheffingskorting

Aangifte loonheffingen 29-08-2023

Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffingskorting, die bestaat uit een cocktail van vijf heffingskortingen.

Prinsjesdag

Prinsjesdag 10-08-2023

De derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. In deze infographic vindt u het programma, en wanneer u de Rendement-updates kunt verwachten.

Extern advies inwinnen

Werkwijze OR 08-08-2023

Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om één of meer externe deskundigen in te schakelen op kosten van de organisatie....