Infographics

Generatiepact voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid 30-01-2024

Door de vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd is de gemiddelde werknemer steeds ouder. Een generatiepact kan een manier zijn om oudere werknemers langer op een...

Aandachtspunten transitieperiode Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen 09-01-2024

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 in werking getreden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen. Dit aanpassen kost...

Premie in nieuw pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen 06-12-2023

Voor de opbouw van pensioen betalen meestal zowel de werkgever als de werknemer een deel van de pensioenpremie. Onder het nieuwe pensioenstelsel gelden nieuwe regels...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW 05-07-2023

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Nieuw pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen 30-05-2023

Nieuwe regels moeten het Nederlandse pensioenstelsel verbeteren. Het nieuwe pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter. In deze infographic ziet u een aantal kenmerken...

Pensioenvormen

Pensioen via de werkgever 27-03-2023

In een pensioenregeling kunnen verschillende pensioenvormen worden opgenomen. Het is niet standaard dat álle pensioenvormen in een pensioenregeling voorkomen; het...

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioen via de werkgever 19-01-2023

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...