Infographics

Analoge of digitale OR-verkiezingen

OR-verkiezingen 12-02-2024

Uw OR heeft de taak om de verkiezingen voor de nieuwe OR te organiseren. Deze kunnen analoog of digitaal plaatsvinden. Ook een combinatie – hybride verkiezingen...

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Rechten van de OR 09-02-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Staat de ketenregeling nog een tijdelijk contract toe?

Arbeidsovereenkomst 08-02-2024

Door de ketenregeling is het werken op basis van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet tot in het oneindige mogelijk. Welke mogelijkheden hebben werkgevers...

Een webinar organiseren

Zakelijke communicatie 06-02-2024

Wilt u een seminar van uw organisatie bereikbaar maken voor een groter publiek, dat bijvoorbeeld verder weg woont of thuiswerkt? Organiseer dan een webinar! Technisch...

Vakantiewetgeving in een notendop

Vakantiedagen 06-02-2024

Werknemers hebben volgens de wet ieder jaar recht op vakantiedagen om uit te rusten van het werk. Veel werkgevers geven meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. De...

Cafetariaregeling of keuzebudget

Beloning 01-02-2024

Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen in deze krappe arbeidsmarkt voor een werknemer net het verschil maken. Er zijn diverse manieren om werknemers regie te geven over...

Generatiepact voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid 30-01-2024

Door de vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd is de gemiddelde werknemer steeds ouder. Een generatiepact kan een manier zijn om oudere werknemers langer op een...

Herplaatsingsplicht

Ontslag 29-01-2024

Voor een ontslag wegens reorganisatie of na twee jaar arbeidsongeschiktheid moet werkgever aannemelijk maken dat hij de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan...

Eisen aan de thuiswerkvergoeding

Thuiswerken en hybride werken 25-01-2024

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding verstrekken. Per 1 januari 2024 kunnen werkgevers maximaal € 2,35 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte...

Aanvullend geboorteverlof in de loonaangifte

Aangifte loonheffingen 25-01-2024

Sinds 1 juli 2020 geldt het aanvullend geboorteverlof. Werknemers kunnen daardoor in het halfjaar nadat hun partner is bevallen maximaal vijf weken extra (onbetaald)...