Infographics

Selectie persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 25-05-2023

Als de werkgever de risico’s uit de RI&E niet op een andere manier kan wegnemen, moet hij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inzetten. U kunt hierover...

Hoe uw werknemers slecht nieuws verwerken

Leidinggeven 24-05-2023

Bij het verwerken van slecht nieuws doorloopt een medewerker verschillende fasen. Zorg dat u deze fasen herkent en er op de juiste manier op reageert.

Ontslaggronden combineren

Ontslag 11-05-2023

Per 2020 kunnen werkgevers voor ontbinding van een arbeidscontract weer ontslaggronden combineren. Maar niet alle ontslaggronden mogen onderdeel zijn van zo’n ‘cocktail’...

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet WIA 09-05-2023

De WIA kent twee soorten uitkering bij arbeidsongeschiktheid: IVA en WGA. WGA bestaat op zijn beurt uit drie soorten uitkering: de LGU, de LAU en de VVU. Deze infographic...

Voordracht van RvC-lid door de OR

Ondernemingsraad 08-05-2023

De OR heeft in sommige ondernemingen het recht om voor een derde van de raad van commissarissen (RvC) kandidaten voor te dragen. Dit versterkt voordrachtsrecht staat...

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (bhv) 08-05-2023

Elke werkgever moet bedrijfshulpverlening (bhv) in zijn organisatie hebben geregeld. Bhv’ers zorgen ervoor dat werknemers (en klanten) in geval van een calamiteit...

De vier vormen van disfunctioneren

Disfunctioneren 04-05-2023

Disfunctioneren kan verschillende vormen aannemen. Voor een goede aanpak van disfunctioneren is het belangrijk goed voor ogen te hebben wat het probleem is. Als de vorm...

Onbelaste smartphones

Werkkostenregeling (WKR) 25-04-2023

Er zijn drie manieren om werknemers onbelast een smartphone te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen.

Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

Arbeidsvoorwaarden 25-04-2023

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever...

Vergoedingen bij einde van arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst 24-04-2023

Vaak moet een werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst één of meerdere vergoedingen betalen aan de werknemer. Het gaat niet altijd (alleen) om...