Maatregelen ontduiking van box 2 via VBI

20 september 2016 | Door redactie

In het Belastingplan 2017 zijn maatregelen aangekondigd om de sluiproutes te dwarsbomen waarmee box 2- en box 3-heffing wordt uitgesteld of ontlopen. Dat is bekend geworden op Prinsjesdag 2016.

In een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) kunnen belastingplichtigen beleggingen stoppen zonder dat ze hierover vennootschapsbelasting betalen. Voor hen kan het voordelig uitpakken als ze het overtollige vermogen uit hun bv afsplitsen naar een VBI. Dit afsplitsen kan geruisloos. Hierdoor hoeft hij in box 2 niet af te rekenen over de aanmerkelijkbelangclaim op de aandelen in de bv.

Box 3-vermogen tijdelijk onderbrengen in flits-VBI

Ook is het mogelijk om box 3-vermogen (tool) tijdelijk onder te brengen in een zogenaamde flits-VBI waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft. Dit onderbrengen gebeurt dan aan het einde van het eerste jaar en in het begin van het tweede jaar wordt het weer teruggehaald naar box 3. Hierdoor wordt er twee jaar lang niets belast in box 3.

Sluiproutes gedicht door maatregelen voor box 2

Om deze sluiproutes te dichten heeft het kabinet drie maatregelen aangekondigd:

  1. Er moet in box 2 worden afgerekend over de positieve aanmerkelijkbelangclaim als een lichaam waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, de VBI-status verkrijgt. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht tot en met Prinsjesdag 2016.
  2. Box 3-vermogen dat een belastingplichtige inbrengt in een VBI waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, blijft box 3-vermogen als dit vermogen binnen 18 maanden weer terugkomt naar box 3. Hiermee wordt de flits-VBI tegengegaan. Er komt wel een tegenbewijsregeling.
  3. Er komt een automatische koppeling van het percentage van het forfaitaire rendement uit de VBI aan het voor dat jaar geldende percentage van de hoogste schijf in box 3.