Toch massaal bezwaarprocedure voor box 3-heffing 2017

16 juli 2018 | Door redactie

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangegeven dat de bezwaarschriften die zijn/worden ingediend tegen de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017 als massaal bezwaar worden aangewezen.

Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen (tool) - de box 3-heffing - voor het belastingjaar 2017, moesten vanaf dat jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. De procedure massaal bezwaar voor de box 3-heffing gold namelijk vanaf 2017 niet automatisch meer. Snel heeft nu echter aangegeven dat de bezwaarschriften tegen de box 3-heffingen over 2017 wel aangemerkt worden als massaal bezwaar.

In strijd met artikel 1 van het EVRM

Het gaat in dit geval om de bezwaarschriften:

  • waarop op 7 juli 2018 nog geen uitspraak op bezwaar is gedaan of die tijdig worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop de in artikel 25e AWR bedoelde collectieve uitspraak wordt gedaan; en
  • die de volgende rechtsvraag bevatten: is de box 3-heffing in 2017, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingsvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met artikel 1 EP van het EVRM of het discriminatieverbod van artikel 14 van het EVRM? 

Nog steeds individueel bezwaar maken

Het is echter nog steeds zo dat belastingplichtigen (ook na het aanwijzen van box 3-bezwaren aanwijzing massaal bezwaar) wel altijd individueel en tijdig bezwaar (tool) moeten maken tegen de box 3-heffing over 2017. Bezwaarschriften tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over 2017, die zijn ingediend voor 15 juli 2018 tegen de box 3-heffing worden behandeld als een tijdig ingediend bezwaarschrift.
Het besluit aanwijzing massaal bezwaar vermogensrendementsheffing IB 2017 is in werking getreden op 14 juli 2018 en werkt terug tot en met 7 juli 2018.