Vrijstelling van € 440.000 voor box 3-heffing per 2022

9 september 2019 | Door redactie

Belastingplichtigen die vanaf 2022 minder dan € 400 aan rente genieten per jaar hoeven geen box 3-heffing meer te betalen. Bij de huidige rentestand geldt dan namelijk een vrijstelling van € 440.000. Dit staat in een voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën.

Na het arrest van de Hoge Raad waarin werd aangegeven dat de vermogensrendementsheffing over 2013 en 2014 in strijd was met artikel 1 van het EVRM werd de druk op het kabinet steeds hoger om de box 3-heffing (tool) aan te passen. Staatssecretaris Snel gaf in het voorjaar van dit jaar al aan dat hij met een onderzoek bezig was en dat hij hoopte de uitkomsten voor of op Prinsjesdag te kunnen delen. Hij is nu dus met een voorstel gekomen.

Werkelijke verhouding van toepassing

In dit voorstel gaat de fiscus uit van de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van de belastingplichtige. Er vindt dus een splitsing plaats van de diverse vermogensbestanddelen. Dit betekent dat voor de bepaling of er belasting over spaargeld verschuldigd is er dus wordt gekeken naar het totale bedrag aan spaargeld. Over dit bedrag zal een vooraf vastgestelde rente worden losgelaten die zoveel mogelijk moet aansluiten bij de werkelijkheid. Bij een bedrag aan ontvangen rente onder de € 400 op spaargeld zal er geen box 3-heffing verschuldigd zijn. De vrijstelling is dan € 440.000. Boven het bedrag van de vrijstelling bedraagt het tarief 33%. Dit tarief gaat ook voor de andere vermogensbestanddelen gelden. De hoge vrijstelling geldt niet, wel die van € 30.846 (2020).

Het gaat om voorlopige cijfers

Het gaat hier wel om voorlopige cijfers, als de rente weer gaat stijgen komen spaarders sneller aan het bedrag van € 400 en moeten ze wellicht wel belasting gaan betalen. Het voorstel zal de komende tijd worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dit moet voor de zomer van 2020 bij de Tweede Kamer zijn. Het wetsvoorstel kan dan voor het einde van 2020 in de beide Kamers worden behandeld. De Belastingdienst moet het nieuwe systeem dan nog implementeren. Het is de verwachting dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 in werking treedt.

Bijlagen bij dit bericht