Vrijstelling voor box 3-heffing gaat in 2019 naar € 30.360

1 oktober 2018 | Door redactie

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de percentages van het forfaitair rendement in box 3 voor het jaar 2019 onlangs bekendgemaakt. De vrijstelling voor de heffing gaat daarnaast omhoog, van € 30.000 per persoon, naar € 30.360 per persoon.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Snel de percentages voor box 3 (tool) voor 2019 aangegeven. Voor de vermogens van nul tot € 71.650 wordt 2/3 deel belast tegen 0,13% en 1/3 deel tegen 5,6%. In de categorie van € 71.650 tot € 989.736 is straks 21% van het vermogen belast tegen 0,13% en 79% tegen 5,6%. Vermogensbezitters met bedragen boven de € 989.736 betalen 100% tegen 5,6%. De vrijstelling gaat omhoog naar € 30.360 per persoon.

Andere conclusie dan rechters hiervoor

Onlangs is in de discussie omtrent de rechtvaardigheid van de vermogensrendementsheffing weer een uitspraak geweest van een rechter met een iets andere conclusie dan de rechters hiervoor hadden  aangegeven. Het ging in deze zaak om de vermogensrendementsheffing over het jaar 2011. Daarbij was een geschat bedrag aan box 3-inkomen opgenomen omdat er sprake zou zijn van buitenlandse bankrekeningen.

Toch handhaving van aanslag

Voor het jaar 2011 was de box 3-heffing volgens de rechter in strijd met artikel 1 van het EVRM. Het was voor particuliere beleggers eind 2010 al tien jaar lang namelijk onmogelijk om een risico-arm reëel rendement te halen van 4 %. Maar de wetgever heeft deze regeling echter wel per 1 januari 2017 aangepast. Daarmee heeft hij voldaan aan het arrest van de Hoge Raad van 10 juni 2016 en de rechtbank handhaafde daarom toch de aanslag.
Rechtbank Noord-Nederland, 29 augustus 2018, ECLI (verkort): 3434