30%-regeling toepassen in inkomstenbelasting

25 januari 2013 | Door redactie

Een werknemer kan de zogenoemde 30%-regeling ook toepassen in de inkomstenbelasting. Dit oordeelde de rechtbank Breda. Dit is echter alleen mogelijk als deze vergoeding niet in de loonbelasting verwerkt is.

Heeft u een werknemer geworven uit het buitenland met een specifieke deskundigheid dan kan uw onderneming de 30%-regeling toepassen voor deze werknemer. Uw onderneming kan voor maximaal acht jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken aan de werknemer voor de kosten van tijdelijk verblijf in Nederland. De rechtbank verwees hierbij naar een eerder arrest van de Hoge Raad. Over dit arrest heeft u ook kunnen lezen in het bericht ‘30%-regeling ook na vertrek uit Nederland’. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een voormalige bestuurder toch in aanmerking kwam voor toepassing van de 30%-regeling op optierechten, omdat deze waren aan te merken als nagekomen loon.

Afwijzing bij ontbreken arbeidsrechtelijke afspraak

Uw werknemer mag de vergoeding dus ook in de aangifte inkomstenbelasting verwerken, maar alleen als u die niet in de aangifte loonbelasting heeft verwerkt. Als voorwaarde geldt wel dat uw onderneming arbeidsrechtelijke afspraken gemaakt moet hebben met de werknemer over deze kostenvergoeding. Is dit niet geval, dan kan de belastinginspecteur de aftrek in de aangifte in de inkomstenbelasting afwijzen.