Bedragen 2021 voor reisaftrek in aangifte IB

Als de werkgever aan zijn werknemer die met het openbaar vervoer naar het werk reist geen reiskostenvergoeding betaalt, kan de werknemer onder voorwaarden reisaftrek claimen in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB).

26 januari 2021 | Door redactie

Werknemers die zelf (een deel van) hun reiskosten voor het openbaar vervoer voor hun rekening nemen voor woon-werkverkeer, hebben onder voorwaarden recht op de reisaftrek in de inkomstenbelasting. Hiervoor komen ze in aanmerking als:

  • de afstand van een enkele reis van hun woning naar het werk met het openbaar vervoer meer dan 10 kilometer is;
  • ze per week meestal 1 dag of meer naar het werk reizen, of op minimaal 40 dagen in een kalenderjaar naar dezelfde werkplek. Alleen reizen die de werknemer binnen 24 uur heen en terug maakt, tellen hiervoor mee;
  • de werknemer een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring heeft.

Hoeveel reisaftrek in 2021?

Voor 2021 gelden de volgende aftrekbedragen. Werknemers die maar een deel van het jaar reizen, moeten hier een evenredig deel van nemen. 

Meer dan Maximaal 4-7 dagen per week 3 dagen per week 2 dagen per week 1 dag per week
0 km 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km 15 km € 471 € 353 € 236 € 118
15 km 20 km € 626 € 470 € 313 € 157
20 km 30 km € 1.045 € 784 € 523 € 261
30 km 40 km € 1.296 € 972 € 648 € 324
40 km 50 km € 1.689 € 1.267 € 845 € 422
50 km 60 km € 1.879 € 1.409 € 940 € 470
60 km 70 km € 2.083 € 1.562 € 1.062 € 521
70 km 80 km € 2.155 € 1.616 € 1.078 € 539
80 km 90 km € 2.185 € 1.639 € 1.093 € 546

Werknemers die een reisafstand van meer dan 90 kilometer afleggen, hebben recht op € 0,24 x de enkelereisafstand x het aantal dagen dat ze die reis in 2021 hebben gemaakt. De maximale aftrek bedraagt in 2021 € 2.185.