Bij ondeskundigheid kan winst onbelast blijven

31 januari 2013 | Door redactie

De winst die u behaalt bij de verkoop van een onroerend goed kan onbelast blijven als de eigen kennis, deskundigheid en arbeid niet heeft meegedragen aan het behalen van deze winst. Rechtbank Haarlem stelde daarom dat de winst van bijna € 1 miljoen in deze zaak onbelast kon blijven.

In deze rechtszaak kochten twee mannen op 16 april 2003 een pand voor € 1.452.097. Het was de bedoeling om de appartementen in het pand te gaan verhuren. Hiervoor waren echter nog wel enkele vergunningen nodig. Geleidelijk ontstond het idee om het pand om te bouwen tot een hotel. Deze werkzaamheden deden ze niet zelf, maar ze namen een architect in de armen. Uiteindelijk verkochten ze het pand binnen zes maanden voor € 2.400.000 en behaalden zo een behoorlijke winst.

Normaal vermogensbeheer niet te boven

De inspecteur stelde dat de werkzaamheden van de mannen normaal vermogensbeheer te boven gingen. De meerwaarde van bijna € 1 miljoen was volgens de fiscus toe te rekenen aan de eigen arbeid, deskundigheid, kennis en inzicht van de mannen in de onroerendgoedmarkt. De rechtbank was het echter niet eens met de inspecteur. De werkzaamheden zijn namelijk allemaal verricht door de architect. De mannen verrichtten alleen werkzaamheden om de normale verhuur van het pand mogelijk te maken. De inspecteur moest bewijzen dat er sprake was van resultaat uit overige werkzaamheden. Hierin slaagde hij niet, zodat de winst onbelast kon blijven. Ook de verkoop van het pand binnen zes maanden kon de rechtbank niet overtuigen.
Rechtbank Haarlem, 26 november 2012, LJN: BY9789