Buitenlandse boetes niet langer aftrekbaar

1 mei 2014 | Door redactie

Het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse boetes is volgens het kabinet niet langer van deze tijd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft daarom aangegeven dat er een wetswijziging komt, zodat buitenlandse boetes niet meer aftrekbaar zijn van de winst.

De staatssecretaris gaat een wetsvoorstel indienen om buitenlandse boetes niet langer in aftrek toe te staan. Het wetsvoorstel zal onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2015. Door deze wijziging is er niet langer een onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse boetes. Alle geldboetes zijn in principe uitgesloten van de aftrek van de winst.

Boete toch aftrekbaar

Er gaat mogelijk nog een uitzondering gelden voor buitenlandse boetes bij vergrijpen die Nederland niet kent en waarvan de strafbaarheid strijdig is met de Nederlandse rechtsorde. Datzelfde is het geval als er geen behoorlijke rechtspleging in het buitenland is geweest. De boete is dan toch aftrekbaar op basis van de hardheidsclausule. 

Geen zwaarwegende redenen aftrek

In het bericht ‘Beperken aftrek van buitenlandse boetes’ kon u al lezen dat de staatssecretaris van Financiën de aftrekbaarheid van buitenlandse boetes wilde herzien. Sinds 1 januari 2009 kon u geldboetes van de Nederlandse overheid of een instelling van de Europese Unie niet langer in aftrek brengen op uw winst. Voor buitenlandse boetes geldt deze regeling echter niet. Het kabinet vindt dat er geen zwaarwegende redenen zijn om het onderscheid te handhaven. Buitenlandse boetes mogen niet tot belastingaftrek in Nederland leiden.